Får jag sätta upp staket, grind, planteringar?

Uteplatsen som hör till lägenheten är den plattsatta ytan utanför balkongdörren, all annan yta är gemensam mark(se lägenhetsritning).

Generellt gäller för den inflyttade/befintliga hyresgästen att byggnationer, staket, viss växtlighet mm kommer att tas bort.

Det är inte tillåtet att sätta upp eget staket, grind, planteringar utan Strängnäs Bostads AB skriftliga godkännande.

Strängnäs Bostads AB:s utemiljö skall ge ett enhetligt intryck och vara säkert samt följa de byggregler(bygglov)som finns i Strängnäs Kommun.

Finns bygglovspliktiga byggnationer vid uteplatserna måste dessa tas bort av hyresgästen för att undvika den relativt höga sanktionsavgiften från Strängnäs Kommun.

De befintliga byggnationer som finns utanför dessa lägenheter tas bort då hyresgästen flyttar och vid renovering av fastigheten.