Får jag sätta upp staket, grind, planteringar?

Det är inte tillåtet att sätta upp eget staket, grind eller planteringar utan Strängnäs Bostads AB skriftliga godkännande.

Uteplatsen som hör till lägenheten är den plattsatta ytan utanför balkongdörren, all annan yta är gemensam mark (se lägenhetsritning). Generellt gäller för den inflyttade/befintliga hyresgästen att bland annat byggnationer, staket och viss växtlighet kommer att tas bort.

Strängnäs Bostads AB:s utemiljö skall ge ett enhetligt intryck, vara säkert och följa de byggregler (bygglov) som finns i Strängnäs kommun. Finns bygglovspliktiga byggnationer vid uteplatserna måste dessa tas bort av hyresgästen för att undvika den relativt höga sanktionsavgiften från Strängnäs kommun. De befintliga byggnationer som finns utanför dessa lägenheter tas bort då hyresgästen flyttar och vid renovering av fastigheten.