Att hyra bostad hos oss

Att hyra hos oss

Om du är intresserad av att hyra bostad hos oss måste du stå i vår bostadskö. Du kan ställa dig i kön från att du fyllt 16 år och du kan anmäla intresse på bostäder från att du fyllt 18 år.

För att bli hyresgäst hos oss behöver du och din eventuella medsökande uppfylla några grundkrav. Kraven kan du se i vår uthyrningspolicy.

Så söker du bostad hos oss

1. Ställ dig i vår bostadskö

Du kan ställa dig i bostadskön från att du fyllt 16 år. Du samlar 1 köpoäng per dag och du måste logga in minst en gång var 12:e månad för att vara aktiv. Loggar du inte in inom 365 dagar förlorar du dina köpoäng.

Du registrerar dig i vår bostadskö på Mina sidor.

2. Sök lediga lägenheter

Du måste vara inloggad på Mina sidor för att kunna anmäla intresse på en ledig bostad.

Alla lediga bostäder annonseras på Mina sidor.

3. Få ett erbjudande

Bland dem som anmält intresse för en annonserad bostad erbjuds den i första hand till dom sju (7) som har högst poäng och som blir godkända enligt vår kreditbedömning.

4. Besvara erbjudandet och komplettera din ansökan

Om du svarar ja på erbjudandet tar vi en kreditupplysning. Du behöver även komplettera din ansökan med inkomstuppgifter. Får vi inte in dina kompletteringsuppgifter innan svarstiden har gått ut går erbjudandet till nästa ansökande i turordningen.

5. Gå på visning

Om din ansökan blir godkänd får du möjlighet att gå på visning. 

6. Tacka ja eller nej

Efter visningen har du möjlighet att tacka ja eller nej till bostaden. Den som har högst köpoäng erbjuds att skriva hyresavtal med oss.

7. Flytta in

Grattis, du har nu fått en hyresbostad! När du har skrivit på hyresavtalet är det dags att börja planera din flytt. Du får tillträde till din nya bostad enligt hyresavtalets startdatum.

Mer information om inflyttningen hittar du på Mina sidor.