Upphandling

Alla våra upphandlingar hanteras elektroniskt via Mercell Tendsign, som är ett webbaserat verktyg för hela upphandlingsprocessen. Som leverantör kan du hämta förfrågningsunderlag och lämna anbud direkt i systemet. Vi söker ständigt efter nya leverantörer att samarbeta med. 

För oss på Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Strängnäs Bostads AB (SBAB) är det en självklarhet att vi ska vara en bra beställare. Det innebär att vi bland annat arbetar aktivt med uppföljning av våra avtal, vi ställer relevanta krav i våra upphandlingar och vi har en pågående dialog med våra befintliga och potentiella leverantörer. Som offentliga bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling – LOU.

Bli leverantör

Om ditt företag är intresserat av att samarbeta med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra upphandlingar. Vi använder oss av Mercell TendSign, som är ett webbaserat verktyg, för hela upphandlingsprocessen. I annonsen kan du ladda ner hela förfrågningsunderlaget för den upphandling du är intresserad av.

Du som leverantör kan kostnadsfritt lämna anbud direkt i Mercell Tendsign. Du har också möjlighet att prenumerera på nyannonserade upphandlingar via systemet. Upphandlingar över tröskelvärdet finns även i den elektroniska europeiska databasen TED. 

För att kunna ta del av förfrågningsunderlag som hör till annonserade upphandlingar måste du skapa ett konto på Mercell TendSign.

Samordnade upphandlingar

Vi gör ibland gemensamma upphandlingar tillsammans med Strängnäs kommun och dess bolag (SEVAB och ESEM). Du kan ta del av deras aktuella upphandlingar på deras webbplatser:

Aktuella upphandlingar hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM.se)

Pågående upphandlingar hos Strängnäs kommun (strangnas.se)

Miljö- och hållbarhet

Vi är stolta över att vi har höga mål och ambitioner för miljö och hållbarhet inom Strängnäs kommun. För oss på SFAB och SBAB är det viktigt att vi även genom våra upphandlingar bidrar till en hållbar utveckling. Vi ställer till exempel krav på fossilfria fordon samt hållbara materialval och arbetsredskap. Kraven anpassas efter respektive upphandling och används där de gör som störst nytta.

Viktiga styrdokument

Våra miljö- och hållbarhetsmål utgår bland annat från Flerårsplanen som är kommunens övergripande styrdokument. Förutom flerårsplanen är klimat- och energiplanen ett viktigt styrdokument. Planen ska säkerställa att vi når våra mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

Flerårsplanen för 2024-2026 (PDF på strangnas.se)

Klimat- och energiplanen för Strängnäs kommun (PDF på strangnas.se)

Kontakta oss

Är du leverantör och vill komma i kontakt med oss på upphandling är du välkommen att ställa frågor av mer generell karaktär, genom att mejla oss på upphandling@strangnasbostadsab.se eller kontakta vår växel för hänvisning till rätt person.

För information om enskilda upphandlingar hänvisar vi till upphandlingsverktyget TendSign. Vill du veta mer om offentlig upphandling och den generella upphandlingsprocessen går det att läsa mer om detta på Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.