Vår värdegrund

Våra värderingar finns där för att vägleda oss i vår arbetsvardag och i våra förhållningssätt. De utgör grunden för hur vi ska agera i vardagen, mot varandra och andra vi samarbetar med.

Vi på SFAB ska alltid utgå från våra fyra värdeord: respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet. Värdeorden tydliggör våra principer och värderingar, de beskriver vilka krav vi ställer på oss själva som medarbetare och vad vi kan ställa för krav på andra i organisationen. Vi utgår från våra värdeord i allt vi gör – från beslutstagande till personlig utveckling.

Genom våra visioner visar vi vägen mot en hållbar framtid:

”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.” och “Strängnäs Bostads AB ska vara det självklara valet för alla som vill bo i Strängnäs kommun.”

Vi tar stöd av våra principer och värderingar i utformningen av arbets- och förhållningssätt i syfte att nå vår vision och våra mål.

Värdeorden

Våra värderingar är vägledande i allt vi gör. Värderingarna bygger på principen om allas lika värde och beskriver hur vi agerar som medarbetare och ambassadörer för både Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB.

Värderingarna bryts ner i fyra värdeord: respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet. Dessa beskriver hur vi ska förhålla oss till varandra, vårt uppdrag, våra hyresgäster och andra vi kommer i kontakt med i vår vardag.

Respekt

Vi respekterar varandra och de som vi är till för.

 • Vår styrka och empatiska förmåga växer genom att vi värnar om allas lika värde oberoende av olikheter och personliga egenskaper.
 • Genom att prata med varandra och aktivt lyssna skapar vi ömsesidig förståelse för varandras och kundens behov.
 • Vi är ambassadörer för vårt uppdrag och vi håller våra löften!

Tydlighet

Tydlighet gör det lätt att göra rätt.

 • Vi har ordning och reda och det är lätt för en ovan att komma in i arbetet.
 • Vi arbetar målmedvetet med klargjorda roller, befogenheter och ansvar.
 • Vi har en öppen och rak kommunikation.

Utveckling

Genom utveckling når vi framgång.

 • Genom omvärldsbevakning, dialog, engagemang och erfarenhet arbetar vi för ständiga förbättringar med företagets mål och värdegrund i fokus.
 • Vi är nyfikna och vågar prova nya arbetssätt.

Öppenhet

Öppenhet skapar tillit.

 • Vi är tillgängliga och anpassar vår verksamhet utifrån kundernas behov.
 • Vi är lyhörda för det som efterfrågas och vår organisation präglas av tillit och förtroende.
 • Vi bjuder in till dialog, är intresserade och nyfikna på andras synpunkter och idéer.