Vår organisation

Strängnäs Bostads AB är ett aktiebolag som ägs helt av Strängnäs Fastighets AB, som i sin tur ägs helt av Strängnäs kommun.

I vår organisation är vi ungefär 100 medarbetare som arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, nybyggnation, projektledning, administration och förvaltning.

Ledningsgruppen

Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB styrs operativt av ledningsgruppen som består av följande personer: