Fakturering

Lokaler

När du fakturerar oss måste du göra det med en elektronisk faktura (e-faktura). Om du inte har möjlighet till det via ditt företag, kan du använda dig av vår fakturaportal. Den är helt gratis.

Det här betyder att det inte går att fakturera med PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor.

Faktureringskrav

För att vi ska kunna hantera dina e-fakturor ställer vi krav på vad som måste finnas med:

  • Fakturaadress: E-fakturan måste vara ställd till rätt bolag.
  • Fakturareferens: Vi använder referenskoder för att fakturan ska nå rätt beställare inom organisationen. Referenskoden består av fyra bokstäver som du får av din beställare.
  • Ditt momsregistreringsnummer.

Saknas obligatorisk information har vi rätt att bestrida dina e-fakturor tills att du har åtgärdat felen. Om du saknar information om märkning/referens, kontakta din beställare på SFAB eller SBAB.

Kanaler för e-fakturor

Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB har Kofax Invoice Portal/Fakturaportalen som operatör. Om du inte redan är medlem behöver du få en inbjudningskod av oss. Kontakta din beställare för att få mer information.

Faktureringsuppgifter till våra bolag

Organisationsnummer: 556665-3100

Mottagarkoder 
PEPPOL
ID: 0007:5566653100

Svefaktura
E-adress: 5566653100
Operatörs ID: EXPSYS

Operatör/VAN-tjänst
Expertsystems/Kofax Fakturaportalen

Organisationsnummer: 556042-5422

Mottagarkoder
PEPPOL
ID: 0007:5560425422

Svefaktura
E-adress: 5560425422
Operatörs ID: EXPSYS

Operatör/VAN-tjänst
Expertsystems/Kofax Fakturaportalen

Om du behöver vidare support för att få dina e-fakturor att fungera rekommenderar vi att du tar kontakt med din VAN-operatör.

Varför du bara kan fakturera oss elektroniskt

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.