Fakturering

När du fakturerar oss måste du göra det med en elektronisk faktura (e-faktura), antingen som Svefaktura eller via Peppol-nätverket.

Det här betyder att det inte går att fakturera med PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor.

Faktureringskrav

För att vi ska kunna hantera dina e-fakturor ställer vi krav på vad som måste finnas med:

  • Fakturaadress: E-fakturan måste vara ställd till rätt bolag.
  • Fakturareferens: Vi använder referenskoder för att fakturan ska nå rätt beställare inom organisationen. Referenskoden består av fyra bokstäver som du får av din beställare.
  • Ditt momsregistreringsnummer.

Saknas obligatorisk information har vi rätt att bestrida dina e-fakturor tills att du har åtgärdat felen. Om du saknar information om märkning/referens, kontakta din beställare på SFAB eller SBAB.

Faktureringsuppgifter till våra bolag

Organisationsnummer: 556665-3100

Svefaktura 1.0:
GLN-nr: 7340109104692
VAN-Operatör Tieto Sverige


PEPPOL BIS Billing 3:
PEPPOL-ID 0007: 5566653100

Organisationsnummer: 556042-5422

Svefaktura 1.0:
GLN-nr: 7340109104708
VAN-Operatör Tieto Sverige


PEPPOL BIS Billing 3:
PEPPOL-ID 0007: 5560425422

Om du behöver vidare support för att få dina e-fakturor att fungera rekommenderar vi att du tar kontakt med din VAN-operatör.

Varför du bara kan fakturera oss elektroniskt

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.