Kamerabevakning

Strängnäs Bostads AB har trygghetskameror uppsatta på utvalda platser för att skapa trygghet för våra hyresgäster och i våra bostadsområden. Våra trygghetskameror ska förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet samt bistå Polisen i brottsutredningar.

Att sätta upp en trygghetskamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan sätts endast upp när andra trygghetsskapande åtgärder inte hjälpt.

Där vi har trygghetskameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi filmar, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till oss för frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se dem innan du går in i ett område som övervakas. Våra trygghetskameror är endast uppsatta på platser där allmänheten normalt inte har tillträde till.

Hur behandlas materialet?

Det inspelade materialet sparas som högst i tre månader. Det är endast ett begränsat antal medarbetare inom Strängnäs Bostads AB som har tillgång till materialet. Granskning av det inspelade materialet sker endast när särskilda behov föreligger, till exempel om det har skett en händelse eller vid misstanke om brott.

Materialet kan komma att delas med andra myndigheter om de har ett berättigat behov av att ta del av uppgifterna, till exempel Polisen vid en förundersökning.

Behandling av personuppgifter

Kamerabevakningen och behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen mot bakgrund av en intresseavvägning där det berättigade intresset är att öka tryggheten och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt bistå polis i att utreda brott. 

Strängnäs Bostads AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter vid kameraövervakningen. Bolaget följer gällande lagar för kameraövervakning och personuppgiftshantering.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter.
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Har du frågor om bolagets kamerabevakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via vår kundtjänst.