Om oss

Strängnäs Bostads AB är ditt kommunala bostadsbolag i Strängnäs. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster.

En bättre värd

Strängnäs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som erbjuder hyresbostäder i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. 

Vi vill vara det självklara valet för dig som vill bo i Strängnäs kommun. Genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun strävar vi efter att vara en bättre värd.

Dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB

Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolagen äger och förvaltar verksamhetslokaler, parkeringar och 1267 bostadslägenheter i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers Styckebruk.

Vårt moderbolag Strängnäs Fastighets AB äger eller förhyr kommunens verksamhetslokaler, men även dessa förvaltas genom Strängnäs Bostads AB.

Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 150 000 m², exklusive ca 40 000 m² inhyrda lokaler.

Logotyper för SFAB och SBAB.

Visioner och affärsidéer

Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB har två olika visioner och affärsidéer men delar på samma värdegrund. Vi samarbetar för att tillsammans nå våra visioner.

Vision

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

Affärsidé

Genom vårt uppdrag gör vi Strängnäs kommun till en ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i.

Vi ska kännetecknas av god tillgänglighet med en hög servicegrad mot kunderna. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med hänsyn tagen till samhällsnyttan.

Vi ska aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete för att stärka attraktionskraften och skapa ännu bättre förutsättningarför tillväxt.

Vision

Strängnäs Bostads AB ska vara det självklara valet för alla som vill bo i Strängnäs kommun.

Affärsidé

Strängnäs Bostads AB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda attraktivt boende i hyresrätt samt aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Genom vårt uppdrag gör vi Strängnäs kommun till en ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i.

Vi ska kännetecknas av god tillgänglighet med en hög servicegrad mot kunderna. Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med hänsyn tagen till samhällsnyttan.

Vi ska aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete för att stärka attraktionskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.

Två personer som står utomhus med trädgårdsverktyg.

I vår organisation arbetar cirka 100 medarbetare med bland annat lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, administration och fastighetsutveckling – allt för att ge dig bästa möjliga service.