Om oss

  Klicka på länken för att läsa mer.

En bättre värd
Företagsinformation
Vår vision och affärsidé
Styrelse
Styrelseprotokoll
Organisation
Kundundersökning
Årsredovisningar

Vi vill vara en bättre värd!

“Vi vill vara EN BÄTTRE VÄRD genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.”

Strängnäs Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Strängnäs kommun. Vi vill vara en bättre värd genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Vi utvecklar våra bostäder och bostadsområden
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster genom bomöten, årliga kundundersökningar och genom servicen från våra fastighetstekniker.

Felanmälan öppen dygnet runt
Vår felanmälan är öppen dygnet runt, för att vi alltid ska vara tillgängliga för våra hyresgäster.

1267 lägenheter
Bostadsbeståndet innefattar 1267 lägenheter, parkeringar och ett fåtal lokaler i orterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.

Cirka 100 medarbetare
Vår organisation består av cirka 100 medarbetare som arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, projektledning, administration, förvaltning och fastighetsutveckling.

Helägt dotterbolag
Strängnäs Bostads AB – SBAB, är ett helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun.


Företagsinformation

​Bolaget Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk.

Bostadsbeståndet består av 1267 lägenheter omfattande ca 88 000 m². I bolaget finns närmare 100 medarbetare som svarar för att såväl bostads- som lokalhyresgäster får bästa möjliga service. Bolaget omsätter år 2014 ca 135 mkr, varav 90 mkr avser hyresintäkter och 45 mkr avser sålda tjänster, med en balansomslutning om 552 mkr.

Moderbolaget Strängnäs Fastighets AB äger eller förhyr kommunens verksamhetslokaler, men även dessa förvaltas genom Strängnäs Bostads AB.

Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 169 000 m², exklusive ca 35 000 m² inhyrda lokaler. Bolaget omsätter år 2014 ca 210 mkr, med en balansomslutning om 1 037 mkr.


Vår vision och affärsidé
Strängnäs Bostads AB ska vara det självklara valet för alla som vill bo i Strängnäs Kommun.Strängnäs Bostads AB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda attraktivt boende i hyresrätt samt aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Värdeplattform
Vårt företag ska kännetecknas av:

 • SERVICE – kunden står alltid i centrum och avgör vårt existensberättigande
 • AFFÄRSMÄSSIGHET – tjäna kunden och agera professionellt
 • LYHÖRDHET – för våra kunders behov och berättigade krav
 • TYDLIGHET – alla ska veta vem som gör vad och varför
 • ANSVAR – vi tar ansvar både för oss själva, våra uppdrag, medmänniskor och omgivning
 • BEFOGENHET – med ansvar följer anpassade befogenheter
 • DELAKTIGHET – vi är delaktiga i gemenskap och företagets uppdrag
 • ARBETSGLÄDJE – får vi genom delaktighet och engagemang vilket är var och ens ansvar
 • HÖGT I TAK – det är ok att ha avvikande åsikter men det är alltid företaget du representerar i   din yrkesroll
 • VÄRDERINGAR – du företräder företaget och ditt agerande kan därför inte stå i strid med företagets värderingar
 • ÖPPENHET – innebär att man är personlig men inte privat
 • ÄRLIGHET – är en nödvändighet och grundpelaren för alla relationer
 • LAGANDA – nödvändigt för att uppnå gemenskap och delaktighet
 • ETT LAG – Vi är inte vi och dom – vi är ett lag
 • MÅNGFALD – istället för enfald. Vi värnar alla människors härkomst, hudfärg, religion och sexuella preferens
 • LEDARSKAP – i ett fungerande ledarskap är alla medledare
 • ORDNING & REDA – vi ska veta inte gissa
 • STRUKTUR & STYRNING – hjälper oss att skapa ordning & reda
 • MÅL & MENING – vi ska ha tydliga mål och meningsfulla uppgifter
 • ARBETSINSATS – alla bidrar med en fullvärdig arbetsinsats
 • ETIK & MORAL – den allmänna uppfattningen om rätt och fel är vägledande och vi ställer höga krav på oss själva
 • LOJALITET – tala aldrig illa om din arbetsgivare, dina kolleger eller kunder

ANSVAR – vi tar ansvar både för oss själva, våra uppdrag, medmänniskor och omgivning.”


Styrelse
I vår styrelse ingår 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.Ordinarie ledamöter
Ingvar Lundborg, ordförande
Ingrid Fäldt, vice ordförande
Madeleine Bilberg, 2:a vice ordförande
Ewa Thalén Finné
Aestan Orstadius
Gunilla Frithiof
Monika Eriksson Bertilsson
Stefan Hilmersson
Annika Gustafsson
Lennart Andersson
Björn Lind

Lennart Andersson, Annika Gustafsson, Gunilla Frithiof, Monika Eriksson Bertilsson, Ingrid Fäldt, Björn Lind, Ingvar Lundborg, Madeleine Bilberg, Ewa Thalén Finné och Aestan Orstadius (3 personer på bilden har slutat och 2 personer saknas på bild)


Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll för Strängnäs Fastighets AB, finns att läsa här:
SFAB_190411
SFAB_190307
SFAB 190207
SFAB 181213
SFAB 181108
SFAB 180927
SFAB 180607
SFAB 180503
SFAB 180405
SFAB 180301
SFAB 171214
SFAB 171109
SFAB 170927
SFAB 170601
SFAB 170406
SFAB 170302
SFAB 170216
SFAB 170126
SFAB 161215
SFAB 161110
SFAB 160922
SFAB 160609
SFAB 160414
SFAB 160303
SFAB 160111
Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll  för Strängnäs Bostads AB, finns att läsa här:
SBAB_190411
SBAB_190307
SBAB 190207
SBAB 181213
SBAB 181108
SBAB 180927
SBAB 180607
SBAB 180503
SBAB 180405
SBAB 180301
SBAB 171214
SBAB 171109
SBAB 170927
SBAB 170601
SBAB 170406
SBAB 170302
SBAB 170126
SBAB 161215
SBAB 161110
SBAB 160922
SBAB 160609
SBAB 160414
SBAB 160303

Organisation


I vår organisation är vi cirka 100 medarbetare. Vi arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, nybyggnation, projektledning, administration och förvaltning
Tarja Bergqvist
Verkställande direktör

Kenth Ahlman
Administrativ chef

Daniel Sand
Chef projektledning

Camilla Åhlund
Redovisningschef

Marcus Gökstorp​
Lokalchef

Rosita Hellberg
Bostadschef

Annki Lilja
Chef lokalvård

Jan Byström
Chef yttre skötsel


Kundundersökningar

Vi genomför årliga hyresgästenkäter

Vi vill vara en bättre värd och lyssna på dig som bostadshyresgäst. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Sedan år 2011 arbetar vi därför med årliga kundundersökningar till våra bostadshyresgäster.

Enkäterna är en värdemätare
Enkäterna skickas ut för att vi ska få mättal som talar om för oss om vi gör rätt saker och i rätt prioriteringsordning. Enkäterna är en mycket bra värdemätare och återkoppling på våra insatser.

När enkätsvaren kommit in sammanställer vi dem och gör ett åtgärdsprogram på både kort och längre sikt.

Vi samarbetar med AktivBo
Vi använder oss av AktivBo, som gör kundundersökningar med benchmark. Det betyder att vi även jämför oss med många andra bostadsbolag i Sverige, när vi gör vår kundundersökning.

Så här skriver AktivBo på sin hemsida:

” På AktivBo arbetar vi med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Detta möjliggör vi genom att inhämta information och svar från kund- och medarbetarundersökningar. Vår modell går ut på att få en hög svarsfrekvens och presentera resultatet i ett lättarbetat verktyg (QlikView) som möjliggör att bostads- och fastighetsföretagen själva kan göra konkreta åtgärder ända ner på trapphusnivå.”

För att vi ska kunna få ett så vederhäftigt resultat som möjligt är det därför viktigt för oss att du svarar på den årliga bostadsenkäten när den kommer.

Stort tack på förhand för att du svarar på vår enkät!

OBS !
Vår hyresgästenkät är anonym. Det är bara undersöknings- företaget AktivBo som vet vem som svarat.


Årsredovisningar

Läs mer om Strängnäs Bostads AB i våra årsredovisningar genom att klicka på länken.


2017
SBAB årsredovisning 2017

2016
SBAB_arsredovisning_2016

2015
SBAB_arsredovisning_2015

2014
SBAB_arsredovisning_2014

2013
SBAB_arsredovisning_2013

2012
SBAB_arsredovisning_2012

2011
SBAB_arsredovisning_2011

2010
SBAB_arsredovisning_2010

2009
SBAB_arsredovisning_2009

2008
SBAB_arsredovisning_2008

2007
SBAB_arsredovisning_2007

2006
SBAB_arsredovisning_2006

2005
SBAB_arsredovisning_2005