Om oss

Strängnäs Bostads AB är ditt kommunala bostadsbolag i Strängnäs. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster.

Vi vill vara det självklara valet för dig som vill bo i Strängnäs Kommun. Genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun strävar vi efter att vara ”en bättre värd”.

Bolaget Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolagen äger och förvaltar bostadslägenheter och verksamhetslokaler i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers Styckebruk.

Bostadsbeståndet består av 1267 lägenheter, parkeringar och ett fåtal lokaler i orterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.

Strängnäs Fastighetsbolag

Vårt moderbolag Strängnäs Fastighets AB äger eller förhyr kommunens verksamhetslokaler, men även dessa förvaltas genom Strängnäs Bostads AB.

Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 169 000 m², exklusive ca 35 000 m² inhyrda lokaler.

I vår organisation arbetar cirka 100 medarbetare med bland annat lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, administration och fastighetsutveckling – allt för att ge dig bästa möjliga service.


Vår värdegrund

UTVECKLING

Genom utveckling når vi framgång!

 • Genom omvärldsbevakning, dialog, engagemang och erfarenhet arbetar vi för ständiga förbättringar med företagets mål och värdegrund i fokus.
 • Vi är nyfikna och vågar prova nya arbetssätt.

RESPEKT 

Vi respekterar varandra och de som vi är till för!

 • Vår styrka och empatiska förmåga växer genom att vi värnar om allas lika värde oberoende av olikheter och personliga egenskaper.
 • Genom att prata med varandra och aktivt lyssna skapar vi ömsesidig förståelse för varandras och kundens behov.
 • Vi är ambassadörer för vårt uppdrag och vi håller våra löften!

ÖPPENHET

Öppenhet skapar tillit!

 • Vi är tillgängliga och anpassar vår verksamhet utifrån kundernas behov.
 • Vi är lyhörda för det som efterfrågas och vår organisation präglas av tillit och förtroende.
 • Vi bjuder in till dialog, är intresserade och nyfikna på andras synpunkter och idéer.

TYDLIGHET

Tydlighet gör det lätt att göra rätt!

 • Vi har ordning och reda och det är lätt för en ovan att komma in i arbetet.
 • Vi arbetar målmedvetet med klargjorda roller, befogenheter och ansvar.
 • Vi har en öppen och rak kommunikation.

SFAB

1. Vision

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

2. Affärsidé

Vi är en viktig aktör i syfte att göra Strängnäs kommun till en ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i.

Vi ska kännetecknas av god tillgänglighet med en hög servicegrad mot kunderna.
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med hänsyn tagen till samhällsnyttan.

Vi ska aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete för att stärka attraktionskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.

SBAB

1. Vision

Strängnäs Bostads AB ska vara det självklara valet för alla som vill bo i Strängnäs kommun.

2. Affärsidé

Strängnäs Bostads AB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda attraktivt boende i hyresrätt samt aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Vi är en viktig aktör i syfte att göra Strängnäs kommun till en ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i.
Vi ska kännetecknas av god tillgänglighet med en hög servicegrad mot kunderna.
Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med hänsyn tagen till samhällsnyttan.
Vi ska aktivt delta i kommunens utvecklingsarbete för att stärka attraktionskraften och skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt.


Vi genomför årligen kundundersökningar

Vi vill vara en bättre värd och lyssna på dig som hyresgäst. Dina synpunkter är därför mycket viktiga för oss.

Sedan år 2011 arbetar vi med årliga kundundersökningar till våra bostadshyresgäster. De svar vi får talar om för oss om vi gör rätt saker och i rätt ordning. Enkäterna är en mycket bra värdemätare och återkoppling på våra insatser.

Så snart vi fått in enkätsvaren sammanställer vi dem och planerar åtgärder på både kort och lång sikt. För att vi ska få ett så bra underlag som möjligt från undersökningen är det viktigt för oss att så många som möjligt svarar på hyresgästenkäten. Ditt deltagande gör skillnad!

Vi samarbetar med AktivBo

Vi använder oss av AktivBo, som gör kundundersökningar med benchmark. Det betyder att vi även jämför oss med många andra bostadsbolag i Sverige, när vi gör vår kundundersökning.

Så här skriver AktivBo på sin hemsida:

”På AktivBo arbetar vi med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare.”

OBS! Vår hyresgästenkät är anonym. Det är bara undersökningsföretaget AktivBo som vet vem som svarat.


Vår organisation

I vår organisation är vi cirka 100 medarbetare. Vi arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, nybyggnation, projektledning, administration och förvaltning.

Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB styrs operativt av ledningsgruppen som består av följande personer:

Kenth Ahlman Administrativ chef

Rosita Hellberg Bostad- och kundservicechef

Jan Byström Mark & Lokalvårdsavdelningen

Tarja Bergqvist Verkställande direktör

Annki Lilja HR

Daniel Sand Fastighetschef

 


Styrelse och protokoll

I vår styrelse ingår 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.


Ordinarie ledamöter
Leif Hård (s), ordförande
Ewa Thalén Finne (m), vice ordförande
Monika Eriksson Bertilsson (strp), 2:a vice ordförande
Magnus Stuart (m)
Ingrid Fäldt (s)
Gunnar Bjälkebring (v)
Anders Kroné (sd)

Ersättare
Dennis Andersson (m)
Annika Gustafsson (s
Lennart Andersson (s)
Björn Gutenberg (c)

 

Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll för Strängnäs Fastighets AB, finns att läsa här: SFAB 210923

Äldre protokoll:

SFAB 210826
SFAB 210610
SFAB 210506
SFAB 210415
SFAB 210318

SFAB 210225
SFAB 210114
SFAB 201210
SFAB 201105
SFAB 201008
SFAB 200924
SFAB 200611
SFAB 200416
SFAB 200227
SFAB 191212
SFAB 191107
SFAB 190926
SFAB 190613
SFAB 190411
SFAB 190307
SFAB 190207
SFAB 181213
SFAB 181108
SFAB 180927
SFAB 180607
SFAB 180503
SFAB 180405
SFAB 180301
SFAB 171214
SFAB 171109
SFAB 170927
SFAB 170601
SFAB 170406
SFAB 170302
SFAB 170216
SFAB 170126
SFAB 161215
SFAB 161110
SFAB 160922
SFAB 160609
SFAB 160414
SFAB 160303
SFAB 160111

 

Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll  för Strängnäs Bostads AB, finns att läsa här: SBAB 210923

Äldre protokoll:

SBAB 210826
SBAB 210610
SBAB 210506
SBAB 210415
SBAB 210318

SBAB 210225
SBAB 210114
SBAB 201210
SBAB 201105
SBAB 201008
SBAB 200924
SBAB 200611
SBAB 200416
SBAB 200227
SBAB 191212
SBAB 191107
SBAB 190926
SBAB_190613
SBAB_190411
SBAB_190307
SBAB 190207
SBAB 181213
SBAB 181108
SBAB 180927
SBAB 180607
SBAB 180503
SBAB 180405
SBAB 180301
SBAB 171214
SBAB 171109
SBAB 170927
SBAB 170601
SBAB 170406
SBAB 170302
SBAB 170126
SBAB 161215
SBAB 161110
SBAB 160922
SBAB 160609
SBAB 160414
SBAB 160303


Årsredovisningar

Läs mer om Strängnäs Bostads AB i våra årsredovisningar genom att klicka på länken.

SFAB årsredovisning 2020

SBAB årsredovisning 2020

SFAB årsredovisning 2019

SBAB årsredovisning 2019

SBAB årsredovisning 2018

SBAB årsredovisning 2017

SBAB_arsredovisning_2016

SBAB_arsredovisning_2015

SBAB_arsredovisning_2014

SBAB_arsredovisning_2013

SBAB_arsredovisning_2012

SBAB_arsredovisning_2011

SBAB_arsredovisning_2010

SBAB_arsredovisning_2009

SBAB_arsredovisning_2008

SBAB_arsredovisning_2007

SBAB_arsredovisning_2006

SBAB_arsredovisning_2005