Om oss

  Klicka på länken för att läsa mer.

En bättre värd
Företagsinformation
Vår vision och affärsidé
Styrelse
Styrelseprotokoll
Organisation
Kundundersökning
Årsredovisningar

Vi vill vara en bättre värd!

“Vi vill vara EN BÄTTRE VÄRD genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.”

Strängnäs Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Strängnäs kommun. Vi vill vara en bättre värd genom att erbjuda attraktiva bostäder och aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.

Vi utvecklar våra bostäder och bostadsområden
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra bostäder och bostadsområden tillsammans med våra hyresgäster genom bomöten, årliga kundundersökningar och genom servicen från våra fastighetstekniker.

Felanmälan öppen dygnet runt
Vår felanmälan är öppen dygnet runt, för att vi alltid ska vara tillgängliga för våra hyresgäster.

1267 lägenheter
Bostadsbeståndet innefattar 1267 lägenheter, parkeringar och ett fåtal lokaler i orterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.

Cirka 100 medarbetare
Vår organisation består av cirka 100 medarbetare som arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, projektledning, administration, förvaltning och fastighetsutveckling.

Helägt dotterbolag
Strängnäs Bostads AB – SBAB, är ett helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun.


Företagsinformation

​Bolaget Strängnäs Bostads AB är helägt dotterbolag till Strängnäs Fastighets AB, som i sin helhet ägs av Strängnäs kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk.

Bostadsbeståndet består av 1267 lägenheter omfattande ca 88 000 m². I bolaget finns närmare 100 medarbetare som svarar för att såväl bostads- som lokalhyresgäster får bästa möjliga service. Bolaget omsätter år 2014 ca 135 mkr, varav 90 mkr avser hyresintäkter och 45 mkr avser sålda tjänster, med en balansomslutning om 552 mkr.

Moderbolaget Strängnäs Fastighets AB äger eller förhyr kommunens verksamhetslokaler, men även dessa förvaltas genom Strängnäs Bostads AB.

Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 169 000 m², exklusive ca 35 000 m² inhyrda lokaler. Bolaget omsätter år 2014 ca 210 mkr, med en balansomslutning om 1 037 mkr.


Vår vision och affärsidé

Strängnäs Bostads AB ska vara det självklara valet för alla som vill bo i Strängnäs Kommun.Strängnäs Bostads AB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda attraktivt boende i hyresrätt samt aktivt bidra till bostadsutvecklingen i Strängnäs kommun.


Värdegrund

 

UTVECKLING

Genom utveckling når vi framgång!

Genom omvärldsbevakning, dialog, engagemang och erfarenhet arbetar vi för ständiga förbättringar med företagets mål och värdegrund i fokus.

Vi är nyfikna och vågar prova nya arbetssätt.

RESPEKT 

Vi respekterar varandra och de som vi är till för!

Vår styrka och empatiska förmåga växer genom att vi värnar om allas lika värde oberoende av olikheter och personliga egenskaper.

Genom att prata med varandra och aktivt lyssna skapar vi ömsesidig förståelse för varandras och kundens behov.

Vi är ambassadörer för vårt uppdrag och vi håller våra löften!

ÖPPENHET

Öppenhet skapar tillit!

Vi är tillgängliga och anpassar vår verksamhet utifrån kundernas behov.

Vi är lyhörda för det som efterfrågas och vår organisation präglas av tillit och förtroende.

Vi bjuder in till dialog, är intresserade och nyfikna på andras synpunkter och idéer.

TYDLIGHET

Tydlighet gör det lätt att göra rätt!

Vi har ordning och reda och det är lätt för en ovan att komma in i arbetet.

Vi arbetar målmedvetet med klargjorda roller, befogenheter och ansvar.

Vi har en  öppen och rak kommunikation.

 


Styrelse
I vår styrelse ingår 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.
Ordinarie ledamöter
Leif Hård, ordförande
Ewa Thalén Finne, vice ordförande
Monica Eriksson Bertilsson, 2:a vice ordförande
Stefan Hilmersson
Ingrid Fäldt
Gunnar Bjälkebring
Anders Kroné

Ersättare
Dennis Anderson
Annika Gustafsson
Lennart Andersson
Björn Gutenberg

 


Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll för Strängnäs Fastighets AB, finns att läsa här:

SFAB 191212
SFAB 191107
SFAB 190926
SFAB_190613
SFAB_190411
SFAB_190307
SFAB 190207
SFAB 181213
SFAB 181108
SFAB 180927
SFAB 180607
SFAB 180503
SFAB 180405
SFAB 180301
SFAB 171214
SFAB 171109
SFAB 170927
SFAB 170601
SFAB 170406
SFAB 170302
SFAB 170216
SFAB 170126
SFAB 161215
SFAB 161110
SFAB 160922
SFAB 160609
SFAB 160414
SFAB 160303
SFAB 160111

Styrelseprotokoll
Senaste styrelseprotokoll  för Strängnäs Bostads AB, finns att läsa här:

SBAB 191212
SBAB 191107
SBAB 190926
SBAB_190613
SBAB_190411
SBAB_190307
SBAB 190207
SBAB 181213
SBAB 181108
SBAB 180927
SBAB 180607
SBAB 180503
SBAB 180405
SBAB 180301
SBAB 171214
SBAB 171109
SBAB 170927
SBAB 170601
SBAB 170406
SBAB 170302
SBAB 170126
SBAB 161215
SBAB 161110
SBAB 160922
SBAB 160609
SBAB 160414
SBAB 160303


Organisation


I vår organisation är vi cirka 100 medarbetare. Vi arbetar med lokalvård, fastighetsskötsel, underhåll, nybyggnation, projektledning, administration och förvaltning

 

Kenth Ahlman Administrativ chef

Annki Lilja HR

Marcus Gökstorp​ Lokalchef

Jan Byström Mark & Lokalvårdsavdelningen

Daniel Sand Chef projektledning

Rosita Hellberg Bostadschef

Camilla Åhlund Redovisningschef

Tarja Bergqvist Verkställande direktör

 

 

 

 

 


Kundundersökningar

Vi genomför årliga hyresgästenkäter

Vi vill vara en bättre värd och lyssna på dig som bostadshyresgäst. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Sedan år 2011 arbetar vi därför med årliga kundundersökningar till våra bostadshyresgäster.

Enkäterna är en värdemätare
Enkäterna skickas ut för att vi ska få mättal som talar om för oss om vi gör rätt saker och i rätt prioriteringsordning. Enkäterna är en mycket bra värdemätare och återkoppling på våra insatser.

När enkätsvaren kommit in sammanställer vi dem och gör ett åtgärdsprogram på både kort och längre sikt.

Vi samarbetar med AktivBo
Vi använder oss av AktivBo, som gör kundundersökningar med benchmark. Det betyder att vi även jämför oss med många andra bostadsbolag i Sverige, när vi gör vår kundundersökning.

Så här skriver AktivBo på sin hemsida:

” På AktivBo arbetar vi med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Detta möjliggör vi genom att inhämta information och svar från kund- och medarbetarundersökningar. Vår modell går ut på att få en hög svarsfrekvens och presentera resultatet i ett lättarbetat verktyg (QlikView) som möjliggör att bostads- och fastighetsföretagen själva kan göra konkreta åtgärder ända ner på trapphusnivå.”

För att vi ska kunna få ett så vederhäftigt resultat som möjligt är det därför viktigt för oss att du svarar på den årliga bostadsenkäten när den kommer.

Stort tack på förhand för att du svarar på vår enkät!

OBS !
Vår hyresgästenkät är anonym. Det är bara undersöknings- företaget AktivBo som vet vem som svarat.


Årsredovisningar

Läs mer om Strängnäs Bostads AB i våra årsredovisningar genom att klicka på länken.


2018
SBAB årsredovisning 2018

2017
SBAB årsredovisning 2017

2016
SBAB_arsredovisning_2016

2015
SBAB_arsredovisning_2015

2014
SBAB_arsredovisning_2014

2013
SBAB_arsredovisning_2013

2012
SBAB_arsredovisning_2012

2011
SBAB_arsredovisning_2011

2010
SBAB_arsredovisning_2010

2009
SBAB_arsredovisning_2009

2008
SBAB_arsredovisning_2008

2007
SBAB_arsredovisning_2007

2006
SBAB_arsredovisning_2006

2005
SBAB_arsredovisning_2005