DIS

Välkomna att ansluta er till vårt DIS

Strängnäs kommun fortsätter att växa, vilket medför fler spännande projekt för vår del. Därför har vi annonserat ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där vi söker tekniska konsulter inom en mängd olika områden. De som ansluter sig till DIS:et och som uppfyller de krav vi ställer kommer ha möjlighet att lämna anbud på de specifika uppdrag vi annonserar.

Vad är ett DIS?

Ett DIS är en slags upphandling där leverantörer kan ansluta sig när som helst, till skillnad från ett ramavtal där leverantören måste ansluta sig vid upphandlingstillfället. Leverantörerna rangordnas inte när de är anslutna till DIS:et, utan en anbudsinbjudan skickas vid varje enskilt uppdrag. Det betyder att leverantörerna själva kan välja att lämna anbud när de har kapacitet att ta hand om uppdraget och kontrakten kan lättare anpassas utifrån aktuella förutsättningar.

Vilka kan ansluta sig?

Alla leverantörer är välkomna att ansluta sig.

Vi söker tekniska konsulter inom en mängd olika områden, bland annat:

 • Utredare inom inomhusmiljö
 • Byggnadskonstruktion
 • VVS-konsult
 • Styr, regler och övervakning
 • Ventilationskonsult
 • El, tele och larm (styrkonstruktion)
 • Besiktningstjänster
 • Entreprenadsbesiktning
 • Takbesiktning
 • Markbesiktning
 • Plåtbesiktning
 • Geoteknik
 • Miljöteknik
 • Mätteknik
 • Konsult inom vibrationsteknik och omgivningshantering
 • Brandskyddskonsult
 • Konsult inom fuktrelaterade uppdrag
 • Fuktprojektering
 • Ljudkonsult/Akustikkonsult
 • Energikonsult

Anslut er till vårt DIS

Läs mer och anslut er via Opic.com.