Laddplats för elbil och laddhybrid

När samhället förändras och fler och fler övergår till elbilar ökar behovet av laddplatser ute i våra bostadsområden. För att vara med och driva denna utveckling mot en hållbar framtid erbjuder vi parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbil och laddhybrid. 

Idag finns fyra laddplatser på Jakob Ulfssons väg i Mariefred. Vi planerar fler parkeringsplatser med elbilsladdare under kommande år.

Privat laddplats

Du hyr en egen parkeringsplats med ladduttag och betalar en månadsavgift för parkeringsplatsen. Du betalar också för den el du använder.

Det finns tre privata laddplatser på Jakob Ulfssons väg i Mariefred. Laddplatserna hyrs ut via vårt uthyrningssystem för parkeringsplatser på Mina sidor.

Sök lediga parkeringsplatser.

Öppen laddplats

För dig som inte behöver en egen parkeringsplats finns möjlighet att ladda din elbil eller laddhybrid på vår besöksparkering. 

Det finns en öppen laddplats på Jakob Ulfssons väg i Mariefred där du kan stå i högst fyra timmar. Här kan du ladda din bil vid behov och betalar för den el du använder. Platsen är öppen för alla.

Frågor och svar

Nej, du får inte ladda elbilen i motorvärmaruttaget. De är inte framtagna för att klara av den typen av laddning och medför därför en ökad brandrisk.

Det är tyvärr inte så lätt. Motorvärmare är inte anpassade för att klara av den ökade belastningen som elbilsladdarna medför. Vi samarbetar just nu med Sevab för att se hur denna typ av laddning påverkar elnätet och hur vi kan sätta upp elbilsladdare på ett så säkert sätt som möjligt.

Du som hyr bostad av SBAB och som är i behov av en parkeringsplats kan anmäla intresse på Mina sidor.

Här publiceras alla lediga parkeringsplatser, inklusive alla parkeringsplatser med elbilsladdare. 

Månadshyran för en privat laddplats är 600 kronor. Priset för elen är 3,5 kronor per kWH.

På vår öppna laddplats kostar det 5,6 kronor per kWh att ladda bilen.

Samtliga priser är inklusive moms.

Vi samarbetar med företaget Mer, som ansvarar för drift och debitering av elkostnaden.

Om du har en privat laddplats får du en laddbricka från företaget Mer som är dedikerad till din laddplats. Mer information om laddbrickan får du av oss när du har skrivit på avtalet för parkeringsplatsen. 

För att ladda din bil vid den öppna laddplatsen kan du använda appen Mer Connect Sverige eller en laddbricka från Mer. Laddbrickan beställer du på www.se.mer.eco. Information om hur du laddar din bil finns på laddstolpen.

Om du behöver laddsupport kontaktar du Mer genom att ringa till 077-44 33 900.

Vi undersöker just nu vilka möjligheter som finns i våra bostadsområden och vad som krävs för att vi ska kunna installera fler laddplatser. De första laddplatserna är ett pilotprojekt för att se vilket koncept för laddning som fungerar bäst, både för oss och för våra hyresgäster. Efter en hyresgästundersökning såg vi att behovet av laddplatser var störst i Mariefred och därför blev det naturligt att vi skulle börja i det området.