Stamrenovering Hägern

Befintliga rörstammar i fastigheten behöver bytas ut. Det inkluderar utbyte av stammar för värme, vatten och avlopp. 

Fakta

Plats: Strängnäs, Vallbyvägen 23-25

Omfattning: 3 flerfamiljshus med 65 lägenheter

Projekttid: 2024-2026

Dela