Snöröjning och sandning

Under vinterhalvåret har vi entreprenörer som ansvarar för att snöröja och halkbekämpa i våra bostadsområden. Ytorna kring din bostad skottas, antingen för hand eller med maskin, och sandas. Snöröjningen börjar generellt när det har snöat ungefär 5-6 centimeter.

Snöröjning och halkbekämpning sker på trottoarer, entréer, tillfartsvägar, och gång- och cykelvägar inom alla våra bostadsområden. Vi vill alltid snö- och halkbekämpa så snabbt och så bra vi kan, men kommer det väldigt mycket snö på en gång kan det ta lite tid innan vi hinner med alla ytor.

Om snön vräker ner kan vi ibland avvakta tills det avtar något innan vi börjar ploga, men ska det enligt prognosen komma mycket snö gör vi det trots ihållande snöfall. Vid mycket snö på kort tid kan det ta ett tag innan snöskottarna hinner runt till alla områden.

Det ansvarar Strängnäs kommun för

Strängnäs kommun ansvarar för snöröjning av bland annat allmänna gator, vägar, gång- och cykelvägar och parkeringar.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med snöröjning, halkbekämpning och övrig vinterväghållning.

Du ansvarar för din egen parkeringsplats

Du som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats eller framför ditt garage.

Vi gör alltid vårt bästa för att göra ditt område framkomligt och säkert så snabbt som möjligt.