Solceller på Vasaskolan

SFAB installerar solceller på Vasaskolans tak för att minska beroendet av fossila bränslen och främja hållbar energiproduktion.

Strängnäs Fastighets AB (SFAB) tar ett viktigt steg mot hållbarhet genom att installera solceller på taket av Vasaskolan. Med stöd från Klimatfond Strängnäs planerar SFAB att bygga en solcellsanläggning för att producera egen fossilfri energi. Detta initiativ är en del av SFAB:s långsiktiga mål att bli fossilfria år 2030 och klimatneutrala år 2040.

Den förväntade produktionen av solcellsanläggningen beräknas vara omkring 70 000 kWh per år. Det förväntas att solcellerna kommer att täcka cirka 15–20 procent av energianvändningen på Vasaskolan, och eventuellt överskott av el kan säljas på den lokala energimarknaden. Det är viktigt att notera att solcellerna även genererar el under molniga dagar och producerar energi från februari till oktober.

Fakta

Plats: Vasaskolan Strängnäs

Omfattning: Solcellsanläggning på 70 000 kWh/år

Projekttid: 2024

Dela