Välkommen till
Strängnäs Fastighets AB

Strängnäs Fastighets AB äger, utvecklar och förvaltar kommunens verksamhetslokaler. Vi arbetar med samhällsutvecklingen där hållbarhet och smarta lösningar är i fokus.

Strängnäs Fastighets AB (SFAB) äger, utvecklar och förvaltar verksamhetslokaler för samhällsnyttan i Strängnäs kommun, såsom skolor, förskolor, äldreboenden, omsorgsboenden, fritidsgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar, kontor med mera. Kommunens verksamhetslokaler omfattar ca 150 000 m², exklusive ca 40 000 m² inhyrda lokaler.

Här kan du läsa mer om vårt samhällsuppdrag.

Vi har både stora och små ombyggnads- och investeringsprojekt på gång hela tiden. Det kan handla om byggnationer av nya förskolor, skolor, idrottshallar, gruppboenden, äldreboenden och kulturcentrum. Varje år driver vi också ett antal underhållsprojekt där vi renoverar, anpassar och utvecklar befintliga fastigheter så att de ska fortsätta möta verksamheternas behov.

Här kan du läsa mer om våra projekt.

Vi köper dagligen varor, tjänster och entreprenader inom en mängd olika branscher. Vi söker ständigt nya leverantörer och entreprenörer att samarbeta med. Som offentliga bolag styrs alla våra inköp av Lagen om Offentlig Upphandling – LOU.

Här hittar du mer information om våra upphandlingar.

Om du upptäcker skador eller fel i våra lokaler kan du enkelt göra en felanmälan via vår kundportal. Kom ihåg att sätta en kontaktperson ifall vi behöver mer information om felet.

Med stigande elpriser och ett ansträngt läge på energimarknaden finns det många anledningar till att se över sin energianvändning.

Vill du vara med och utveckla Strängnäs kommun? Då passar du troligen in hos oss. Vi är ett gott gäng! Hos oss kan du vänta dig ett spännande och utvecklande arbete.