Vår styrelse

Om oss

Strängnäs Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Det är samma styrelse i dotterbolaget Strängnäs Bostads AB. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter.

Ledamöter

Örjan Gustafsson (M), ordförande
Mattias Askerstedt (S), vice ordförande
Monika Eriksson Bertilsson (STRP), 2:a vice ordförande
Catharina S:t Cyr (M)
Lena Kanevåg (S)
Camilla Zetterström (SD)
Madeleine Bilberg (MP)

Styrelsemedlemmarna står uppställda för fotografering.

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll för SFAB och SBAB finns på sidan Protokoll och årsredovisningar.