Vår styrelse

Om oss

Strängnäs Fastighets AB är ett helägt kommunalt bolag med en styrelse som är politiskt sammansatt. Det är samma styrelse i dotterbolaget Strängnäs Bostads AB. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Leif Hård (S), ordförande
Ewa Thalén Finne (M), vice ordförande
Monika Eriksson Bertilsson (STRP), 2:a vice ordförande
Magnus Stuart (M)
Ingrid Fäldt (S)
Gunnar Bjälkebring (V)
Anders Kroné (SD)

Ersättare

Dennis Andersson (M)
Annika Gustafsson (S)
Lennart Andersson (S)
Björn Gutenberg (C)

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll för SFAB och SBAB finns på sidan Protokoll och årsredovisningar.