Hyresgästenkäten

Varje år, oftast under våren, så genomför SBAB en hyresgästundersökning via företaget AktivBo. Undersökningen är en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att berätta vad du tycker. Här får du tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor.

Enkäten delas ut till alla våra hyresgäster och ditt svar är anonymt vilket gör att vi inte kan återkoppla till dig personligen. De svar som vi får in hjälper oss att prioritera vad vi ska förbättra under kommande år. Genom att du svarar på enkäten får du alltså vara med och påverka vad som händer i ditt bostadsområde.

Vi samarbetar med AktivBo

Sedan år 2011 arbetar vi med årliga kundundersökningar till våra bostadshyresgäster. Vi använder oss av AktivBo, som gör kundundersökningar åt bostads- och fastighetsbolag i hela Sverige. Det betyder att vi även kan jämföra oss med många andra bostadsbolag.

Vad händer med resultatet?

Genom att regelbundet ta reda på vad du som hyresgäst hos oss tycker och tänker kring ditt boende får vi reda på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre.

Så snart vi fått in enkätsvaren sammanställer vi dem och går igenom alla fritextsvar. Utifrån svaren planerar vi åtgärder på både kort och lång sikt. För att vi ska få ett så bra underlag som möjligt från undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar på hyresgästenkäten.

Ta dig gärna tiden att svara på enkäten, din åsikt är viktig!