FAQ

Vilka TV-kanaler finns i våra bostäder?

Kabel TV Telenor, felanmälan 020-222 222 (gäller inte Klövervägen och Nyponvägen i Mariefred där har vi Härad Vision 0152-19470)

-Kunskapskanalen

-SVT 1/ABC

-SVT 2/ABC

-SVT 2/Sörmland

-SVT24/Barnkanalen

-TV4/Västerås

-TV4/Stockholm

-TV3

-Eurosport

-TV6

-Finland TV

-Kanal 9

-Kanal 5

-TV10

-Kanal 11

-TV8

-Sjuan

-TV12

-Discovery Chanel

Vilket ansvar har man i tvättstugan?

 

Efter avslutad tvätt är vi alla tacksamma att du

  • Rengör tvättmedelsfacken och låt dem stå öppna.
  • Torka av maskinerna.
  • Torka av runt luckan (gummipackningen) till tvättmaskinerna.
  • Töm tumlarens luddfack.
  • Torkskåpet ska torkas rent på golvet.
  • Sopa och torka av golvytan.
  • Pressa ihop tomma förpackningar så att de inte tar så stor plats i sopsäckarna
  • Tvättmaskinen ska vara tömd på tvätt senast vid tvättidens utgång.

Tack för att du hjälper till!

Har ni några lediga lägenheter ?

Alla lägenheter publiceras på vår hemsida och där kan man lämna intresse.

Jag har lagt intresseanmälan på en lägenhet, vad händer sen ?

Dom 5 första i kön får ett erbjudande (via mail) där man får information om visning . När man varit på visning loggar man in på vår hemsida och tackar ja eller nej till bostaden.

Vilken plats i kön har jag på lägenheten jag sökt ?

Du ser din plats i kön på din sida under ”mina intresseanmälningar”.

Hur gör ni urvalet bland dom sökande ?

Vi går efter köpoäng och gör en prövning i turordning.

Hur lång tid tar det från man stängt intresseanmälan tills man får erbjudandet att boka tid för visning ?

Det beror på, men inom dom närmsta dagarna.

Jag har lagt flera intresseanmälningar men hör aldrig något ?

Vi hör av oss till dom som kommer på tur, hör man inget har vi hyrt ut objektet till sökande före i kön.

Jag blir alltid kopplad till kommunens växel när jag försöker nå bostadsenheten, varför ?


Vårt växelsystem går vidare till kommunen när ingen är tillgänglig. Vi kan vara på besiktningar eller möten eller ha hög belastning på telefonerna, men det går alltid att nå felanmälan på 0152-290 90 eller att maila oss på info@strangnasbostadsab.se.

Jag har plats 0 av 5 när intresseanmälan har gått ut vad betyder det ?

När vi skriver ett kontrakt med en av dom 5 i kön får dom restrerande 4 sökande status 0 av 5. Detta är ett tekniskt fel som vi jobbar på att lösa så fort som möjligt.  

Vad får jag använda mitt garage till?

 

Enligt hyresavtalet får man ej i garaget utföra reparations- och/eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans garageplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller sådana arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom.

Detta innebär att svetsning, slipning eller liknande arbeten ej får förekomma i garagen.

Likadant gäller för elinstallationer; installationerna skall vara utförda av yrkesman för att undvika brandrisk i garagen.

Det får ej heller förekomma tvätt av fordon i eller utanför garagen. All sådan verksamhet måste ske i tvättinrättningar eller vid bensinstationer.

Garagen får ej heller användas som förråd.

Det gäller också att Du som hyresgäst ser till att garageporten är låst när du lämnar garaget-annars uppstår risk för att obehöriga tar sig in i hela längan.

Dessa utrymmen hyrs för förvaring av bil, moped eller motorcykel och används inte garaget till det ändamålet har Din hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet.

Gasolflaskor får ej heller förvaras i dessa utrymmen.

Vi kommer att besikta de garage där vi misstänker att man inte följer hyresavtalet

För allas trevnad och säkerhet.