Vanliga frågor och svar

Vilka TV-kanaler finns i våra bostäder?

Kabel TV Telenor, felanmälan 020-222 222

-Kunskapskanalen

-SVT 1/ABC

-SVT 2/ABC

-SVT 2/Sörmland

-SVT24/Barnkanalen

-TV4/Västerås

-TV4/Stockholm

-TV3

-Eurosport

-TV6

-Finland TV

-Kanal 9

-Kanal 5

-TV10

-Kanal 11

-TV8

-Sjuan

-TV12

-Discovery Chanel

Vilket ansvar har man i tvättstugan?

 

Efter avslutad tvätt är vi alla tacksamma att du

 • Rengör tvättmedelsfacken och låt dem stå öppna.
 • Torka av maskinerna.
 • Torka av runt luckan (gummipackningen) till tvättmaskinerna.
 • Töm tumlarens luddfack.
 • Torkskåpet ska torkas rent på golvet.
 • Sopa och torka av golvytan.
 • Pressa ihop tomma förpackningar så att de inte tar så stor plats i sopsäckarna
 • Tvättmaskinen ska vara tömd på tvätt senast vid tvättidens utgång.

Tack för att du hjälper till!

Har ni några lediga lägenheter ?

Alla lägenheter publiceras på vår hemsida och där kan man lämna intresse.

Jag har lagt intresseanmälan på en lägenhet, vad händer sen ?

Dom 5 första i kön får ett erbjudande (via mail) där man får information om visning . När man varit på visning loggar man in på vår hemsida och tackar ja eller nej till bostaden.

Vilken plats i kön har jag på lägenheten jag sökt ?

Du ser din plats i kön på din sida under ”mina intresseanmälningar”.

Hur gör ni urvalet bland dom sökande ?

Vi går efter köpoäng och gör en prövning i turordning.

Hur lång tid tar det från man stängt intresseanmälan tills man får erbjudandet att boka tid för visning ?

Det beror på, men inom dom närmsta dagarna.

Jag har lagt flera intresseanmälningar men hör aldrig något ?

Vi hör av oss till dom som kommer på tur, hör man inget har vi hyrt ut objektet till sökande före i kön.

Jag blir alltid kopplad till kommunens växel när jag försöker nå bostadsenheten, varför ?


Vårt växelsystem går vidare till kommunen när ingen är tillgänglig. Vi kan vara på besiktningar eller möten eller ha hög belastning på telefonerna, men det går alltid att nå felanmälan på 0152-290 90 eller att maila oss på info@strangnasbostadsab.se.

Jag har plats 0 av 5 när intresseanmälan har gått ut vad betyder det ?

När vi skriver ett kontrakt med en av dom 5 i kön får dom restrerande 4 sökande status 0 av 5. Detta är ett tekniskt fel som vi jobbar på att lösa så fort som möjligt.  

Har ni några lediga lägenheter:

Alla annonsering av lägenheter sker på www.strangnasbostadsab.se.

 • För att anmäla intresse måste man registrera sig som sökande på vår hemsida och tilldelas då 1 poäng per dag.
 • Boende hos SBAB samlar poäng (1 poäng per dag) automatiskt från inflyttningsdagen
 • Man ser hur många poäng man har genom att logga in på Mina Sidor.
 • Tilldelas man en bostad nollas alla poäng på inflyttningsdagen.
 • Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med medsökande.

Jag har lagt intresse på en lägenhet vad händer sedan?

 • När publiceringstiden har gått ut skickas ett erbjudande via mail i första hand till dem 5 personer som har högst poäng. I mailet finns information om lägenheten och vem man ska kontakta för visning samt information om datum för att svara på erbjudandet.

Vilken plats i kön har jag på lägenheten jag har sökt?

 • Du ser vilken plats du har under ” mina intresseanmälningar”. Tänk på att kö platsen kan ändras om inte publiceringstiden har gått ut.

Hur lång tid tar det innan jag får information om visning från att publiceringstiden gått ut?

Det beror på, men inom dom närmsta dagarna. OBS! Det är den sökandes skyldighet att se till att man har rätt kontaktuppgifter.

Vi skickar erbjudandet till valt kontaktsätt (mail/ brev) och ingen eftersökning görs om informationen är felaktig.

Det står under mina erbjudanden att ” det är för närvarande 0 sökande med högre poäng som tackat ja” vad betyder det?

 • Det betyder att det för närvarande inte är någon med högre poäng som tackat ja till erbjudandet, men observera att om inte senast svarsdatum har passerat så kan fortfarande sökanden svara och din placering kan ändras! När sista svarsdatum har passerat kommer vi kontakta dem sökanden som tackat ja med högst poäng.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Uppsägningen gör du genom att skicka in en ifylld uppsägnings blankett som du kan hämta här under ”blanketter” på vår hemsida: https://www.strangnasbostadsab.se/wp-content/uploads/2019/04/Upps%C3%A4gning-bostad.pdf

Eller signerar uppsägningsrutan på ditt hyresavtals baksida.  Det ska sedan skickas in till: Strängnäs Bostads AB, Vältstigen 1, 645 80 Strängnäs.

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.

Jag vill byta min lägenhet, hur gör jag?

Vi har ingen intern byteskö. Är man intresserad av att byta till en lägenhet inom Strängnäs bostads Ab, söker man bostäderna vi annonserar ut på vår hemsida.

Det man bör tänka på är tillträdesdatumet och sin uppsägningstid så att man är medveten om tex dubbla hyror.

 

Man kan även hitta bytespartner själv (behöver inte vara Strängnäs bostads AB) och lämnar då in en bytesansökan som man kan ladda ner här: https://www.strangnasbostadsab.se/wp-content/uploads/2019/04/Bytesans%C3%B6kan.pdf  under ”blanketter” på vår hemsida.

Jag vill hyra ut i 2:a hand hur gör jag?

Man lämnar in en ansökan som man kan hämta här: https://www.strangnasbostadsab.se/wp-content/uploads/2019/04/Ans%C3%B6kan-om-samtycke-till-andrahandsuthyrning-2018.pdf

under ”blanketter” på vår hemsida.  Vi beviljar en period om max 6 månader per ansökan och ingen uthyrning i andra hand är godkänd utan vårt medgivande.

När ansökan är godkänd behöver man även fylla i en fullmakt att 2:a hands hyresgästen får göra t.ex. felanmälningar etc. Även denna blankett hämtas å vår hemsida under ”blanketter”.

Kan jag ha tillval?

Vi har tillval på tex Tvättstapel och diskmaskin.

Om din bostad är lämplig beror på vilket tillval och vilken adress. Hör av dig till oss på info@strangnasbostadsab.se så kontrollerar vi vilka tillval som är möjliga i din bostad.

Har ni några lediga garage/ p platser?

Alla våra lediga garage/ p –platser annonseras på vår hemsida precis som bostäderna. Du loggar in och anmäler intresse. Finns det inga lediga publicerade i det område du söker kan du lägga in en prenumeration så att du får mail om när en ledig plats publiceras. Det är anmälningstidpunkt som styr placeringen i kön på p-platser och garage och inte kö poäng.

Får jag sätta upp staket, grind, planteringar?

Uteplatsen som hör till lägenheten är den plattsatta ytan utanför balkongdörren, all annan yta är gemensam mark(se lägenhetsritning).

Generellt gäller för den inflyttade/befintliga hyresgästen att byggnationer, staket, viss växtlighet mm kommer att tas bort.

Det är inte tillåtet att sätta upp eget staket, grind, planteringar utan Strängnäs Bostads AB skriftliga godkännande.

Strängnäs Bostads AB:s utemiljö skall ge ett enhetligt intryck och vara säkert samt följa de byggregler(bygglov)som finns i Strängnäs Kommun.

Finns bygglovspliktiga byggnationer vid uteplatserna måste dessa tas bort av hyresgästen för att undvika den relativt höga sanktionsavgiften från Strängnäs Kommun.

De befintliga byggnationer som finns utanför dessa lägenheter tas bort då hyresgästen flyttar och vid renovering av fastigheten.

Grillning

Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på din balkong eller uteplats.

Grillning med kol eller briketter endast på avsedd av oss iordninggjord grillplats.

Får jag ställa upp studsmatta?

Eftersom vi inte kan bevaka all vår mark är det därför inte tillåtet att ställa upp studsmattor där.

Får jag ha en uppställd pool?

Eftersom vi inte kan bevaka all vår mark är det därför inte tillåtet att ställa upp pooler där.

Vad får jag använda mitt garage till?

 

Enligt hyresavtalet får man ej i garaget utföra reparations- och/eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans garageplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller sådana arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom.

Detta innebär att svetsning, slipning eller liknande arbeten ej får förekomma i garagen.

Likadant gäller för elinstallationer; installationerna skall vara utförda av yrkesman för att undvika brandrisk i garagen.

Det får ej heller förekomma tvätt av fordon i eller utanför garagen. All sådan verksamhet måste ske i tvättinrättningar eller vid bensinstationer.

Garagen får ej heller användas som förråd.

Det gäller också att Du som hyresgäst ser till att garageporten är låst när du lämnar garaget-annars uppstår risk för att obehöriga tar sig in i hela längan.

Dessa utrymmen hyrs för förvaring av bil, moped eller motorcykel och används inte garaget till det ändamålet har Din hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet.

Gasolflaskor får ej heller förvaras i dessa utrymmen.

Vi kommer att besikta de garage där vi misstänker att man inte följer hyresavtalet

För allas trevnad och säkerhet.