Våra projekt

Strängnäs Fastighets AB (SFAB) driver alltifrån mindre underhållsprojekt till större ombyggnads- och investeringsprojekt där vi på uppdrag av Strängnäs kommun bygger nya förskolor, skolor, idrottshallar, gruppboenden och äldreboenden.

Här ser du ett urval av våra aktuella och kommande projekt. Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på andra projekt som är på gång!

Pågående projekt

Strängnäs Fastighets AB har fått i uppdrag av Strängnäs kommun att bygga en flygelbyggnad till Finningeskolan. Tillbyggnaden kommer ersätta de tillfälliga modulerna

SFAB installerar solceller på Vasaskolans tak för att minska beroendet av fossila bränslen och främja hållbar energiproduktion. Strängnäs Fastighets AB (SFAB) tar

Med början våren 2024 ska kommunhuset i Strängnäs byggas om för att bli en ännu mer välkomnande och inspirerande plats för både

Med start under hösten 2023 bygger Strängnäs Fastighets AB ett nytt LSS-boende på Smörsoppen, Stavlundsvägen 7. Det nya LSS-boendet byggs på uppdrag

SFAB bygger ett gruppboende i Stallarholmen på uppdrag av Strängnäs kommun. Som alternativ till Strängnäs tätort kommer det nya gruppboendet att ligga

Strängnäs Fastighets AB bygger om en befintlig förskola till en daglig verksamhet för kommunens socialkontor. Planerad tidsram sträcker sig från november 2023

Tillgänglighetsanpassning av mötesplats Biohuset i Mariefred, med bland annat en ny hiss, ny utvändig ramp och RWC-toalett. Samtidigt görs underhållsarbeten med ny

Kommande projekt

Befintliga rörstammar i fastigheten behöver bytas ut. Det inkluderar utbyte av stammar för värme, vatten och avlopp.  Fakta Plats: Strängnäs, Vallbyvägen 23-25 Omfattning:

Strängnäs kommuns gata/park-enhet kommer att få en ny spolhall på Vältstigen 1. Spolhallen är en efterlängtad investering som kommer att göra arbetet

Det pågår en utredning av en ny grundskola i centrala Strängnäs. Platsen för den nya grundskolan ligger vid Finningerondellen och gränsar mot

Samarbeta med oss

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer? Kul! För att bli leverantör till oss behöver du lämna anbud i en upphandling eller lämna pris i en direktupphandling.