Ombyggnation av kommunhuset i Strängnäs

Projektet ska skapa Strängnäs kommuns framtida arbetssätt och arbetsplats. I samband med att det nya aktivitetsbaserade arbetssättet införs byggs kommunhuset om för att anpassas till det nya arbetssättet.

Ambitionen är att det ombyggda kommunhuset ska tillgodose både invånarnas och medarbetarnas behov nu och i framtiden. Det innebär till exempel en mer jämlik tillgång till kommunal service och information för kommuninvånarna. För medarbetarnas del ska det nya aktivitetsbaserade arbetssättet gynna samarbetet mellan kontor och avdelningar samtidigt som alla får en modern och tillgänglig arbetsplats.

Fakta

Plats: Nygatan 10, Strängnäs

Omfattning: Ombyggnation av kommunhuset

Projekttid: Projektet beräknas pågå i flera år. En tydligare tidsplan tas fram i samband med Peabs planering av ombyggnationen.

Dela