Ombyggnation av kommunhuset i Strängnäs

Med början våren 2024 ska kommunhuset i Strängnäs byggas om för att bli en ännu mer välkomnande och inspirerande plats för både medborgare och medarbetare.

Kommunhuset byggs om i ett samverkansprojekt mellan Strängnäs Fastighets AB (SFAB), Strängnäs kommun och entreprenören Peab. Målsättningen är att skapa en plats för service, samverkan och demokrati.

Det innebär bland annat att:

 • Kommunens olika servicefunktioner – till exempel Strängnäs Bostads AB och Kontaktcenter – samlas på en och samma plats. Det innebär en ökad service för medborgarna och skapar möjlighet för en tätare samverkan inom kommunkoncernen.
 • Kommunhuset blir tillgängligt för fler att besöka och använda. Det blir flera möteslokaler – varav en större sal – och i entrén blir det ett kafé.
 • Det blir mer ändamålsenliga, effektiva och attraktiva lokaler och en modern och tillgänglig arbetsplats för medarbetarna.

Projektet omfattar bland annat

 • Cirka 11 000 kvadratmeter i fem våningsplan, varav en ny tillbyggnad i två plan på cirka 1 100 kvadratmeter i anslutning till nuvarande innergård
 • Aktivitetsbaserade arbetsplatser för ungefär 460 personer
 • Flera möteslokaler, varav en större sal med plats för cirka 100 personer för bland annat större möten och politiska sammanträden
 • Matsal för medarbetare med knappt 200 platser
 • Kafé i entréplan
 • Krisledningsrum
 • Solceller på taket
 • Bergvärme med möjlighet till kylning sommartid

Du kan läsa mer om projektet på Strängnäs kommuns webbplats.

Fakta

Plats: Nygatan 10, Strängnäs

Omfattning: Ombyggnation av kommunhuset

Projekttid: Ombyggnationen beräknas ta ungefär två år. Den första etappen planeras vara klar till sommaren 2025.

Dela