Sortera dina sopor rätt

Alla dina sopor ska sorteras och det är en väldigt liten del som ska läggas i restavfallet – alltså din vanliga soppåse.

Det största delen av avfallet går att materialåtervinna och återbruka om det sorteras i rätt behållare. Det är viktigt att du tar reda på var du ska lämna olika sorters avfall. Det kan skilja sig åt mellan hus och mellan bostadsområden.

Sorteringsguiden

Med SEVABs sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Matavfall och flytande matfett

Matavfall ska sorteras separat och inte läggas i den vanliga soppåsen. Matavfall rötas till biogas eller komposteras och blir till jord. För att detta ska lyckas krävs en noggrann sortering.

Till exempel: Matrester från middagstallriken, äppelskruttar, bananskal och räkskal. Även servetter, hushållspapper, kaffesump och tepåsar räknas som matavfall.

Lämna: Lägg allt ditt matavfall i en plastpåse och knyt ihop med en ordentlig dubbelknut så att påsen inte läcker. Släng den sedan i kärlet märkt “matavfall”. 

Men inte: Cigarettfimpar eller snus, detta sorterar du som brännbart hushållsavfall. Lägg inte heller blomjord och rester av växter i matavfallet.

Flytande matfett: Flytande matfett ska också återvinnas. Om du har stora mängder fett från matlagning (exempelvis frityrolja) kan du samla fettet i en plastflaska eller ett tetrapak (men aldrig i glas) och lägga det i matavfallet. Plastflaskan sorteras sedan bort och går till energiåtervinning, medan fettet blir till miljövänlig biogas.

Det går även bra att lämna in flaskan med fett till miljöboden på någon av SEVABs återvinningscentraler. Stora mängder fett över 1,5 liter lämnas alltid till återvinningscentralen.

Tidningar och papper

Till exempel: Dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, ritpapper och pocketböcker.

Lämna: Lägg tidningar löst i kärlet för tidningar eller vid en återvinningsstation.

Men inte: Kuvert och inbundna böcker, läggs i det brännbara hushållsavfallet. Pappersbärkassar läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Förpackningar

Nästan allt vi köper är förpackat på olika sätt och det leder till en stor mängd avfall. Alla förpackningar kan återvinnas och därför ska du inte slänga dem i ditt övriga hushållsavfall utan sortera ut dem. Det gäller till exempel mjölkförpackningar, plastlock och kartonger.

Tänk på att du måste tömma förpackningen innan du slänger den.

Pappersförpackningar

Till exempel: Mjölkförpackningar, juicepaket, pappersbärkassar, sockerpåsar, skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor.

Lämna: Lägg förpackningarna löst i kärlet för pappersförpackningar.

Men inte: Kuvert, läggs i det brännbara hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Plastförpackningar

Till exempel: Flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar, refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.

Lämna: Lägg förpackningarna löst i kärlet för plastförpackningar.

Men inte: Leksaker, saftkanna eller stekspade i plast, sådant ska istället lämnas på någon av SEVABs återvinningscentraler.

Glasförpackningar

Till exempel: Flaskor och burkar av färgat eller ofärgat glas.

Lämna: I kärlet för färgat och ofärgat glas.

Men inte: Dricksglas, porslin, keramik, speglar och annat som inte är förpackningar. Lampor och lysrör hör inte heller hemma i glasinsamlingen. Sådant ska istället lämnas på någon av SEVABs återvinningscentraler.

Metallförpackningar

Till exempel: Konservburkar, tomma sprayflaskor, tuber, kapsyler och lock av metall.

Lämna: I kärlet för metallförpackningar.

Men inte: Metallskrot, stekpannor och annat som inte är förpackningar, det lämnas istället på någon av SEVABs återvinningscentraler.

Pantflaskor

Till exempel: Läskburkar och petflaskor med pant.

Lämna: I din matbutik där du kan panta dem och få tillbaka en del av pengarna.

Farligt avfall

Det farliga avfallet är det allra viktigaste att du sorterar ut eftersom det annars förgiftar marken och vattnet.

Om det inte finns behållare för elavfall som till exempel batterier eller lampor i ditt närmaste miljörum, ska du lämna detta avfall på en av SEVABs återvinningscentraler.

Du kan också fråga i butiken där du köpt varan om de tar emot avfallet.

Småelektronik

Till exempel: Små och medelstora apparater som mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, leksaker, hushållsmaskiner och verktyg. Allt som har sladd eller batteri. De kan innehålla freoner, kvicksilver, kadmium, bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Lämna: I särskild behållare för elektronik om det finns en sådan i ditt närmaste miljörum eller på kommunens återvinningscentral. Du kan också fråga i butiken där du köpt varan om de kan ta emot den.

Leksaker med inbyggda batterier: Plocka först ur batteriet och lägg det i en batteriholk. Lägg sen leksaken i behållaren för elektroniskt avfall.

Batterier

Till exempel: Lösa småbatterier som finns i ficklampor, fjärrkontroller eller datortillbehör.

Lämna: I batteriholk eller liknande behållare. Obs! Bilbatterier lämnas till återvinningscentralen.

Lampor

Till exempel: Glödlampor, lågenergilampor, LEDlampor och lysrör. En del lampor innehåller kvicksilver som är ett av de farligaste gifterna som finns.

Lämna: I särskild behållare för lampor om det finns en sådan i ditt närmaste miljörum, vid din matbutik eller på kommunens återvinningscentral. Du kan också fråga i butiken där du köper lampan om de kan ta emot din gamla.

Kemikalier

Till exempel: Målarfärg, lösningsmedel, lim, spackel, sprayflaskor, starka rengöringsmedel och nagellack.

Lämna: I särskild behållare för kemikalier om det finns en sådan i miljörummet där du bor eller på kommunens återvinningscentral.

Läkemedel

Mediciner ska aldrig spolas ner i toaletten eller
hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort
de farliga ämnena, de följer med ut i vattendragen.
Använda sprutor läggs i en särskild behållare som du hämtar på apoteket och lämnar där när den är full.

Lämna: På ett apotek.

Textil

Till exempel: Kläder, skor och gardiner.

Lämna: Kläder som är hela och rena kan du lämna till en klädinsamling. Trasiga kläder och skor kan du slänga bland ditt restavfall om det inte är för skrymmande. Då lämnas de istället i grovsoporna eller på en återvinningscentral.

Grovavfall

Till exempel: Trasiga möbler, stekpannor, barnvagnar, däck, julgranar och andra större sopor som inte får plats i en vanlig soppåse.

Lämna: Alla grovsopor ska du lämna på kommunens återvinningscentral.

Kom ihåg miljön!

Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor och samtidigt spara pengar. Här är några tips:

  • Köp färre saker.
  • Köp begagnat.
  • Köp saker som håller länge.
  • Reparera saker som gått sönder.
  • Använd plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären.
  • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
  • Planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det blir gammalt.
  • Byt, sälj eller skänk bort saker som du inte längre vill ha.

Det finns flera webbplatser på internet som förmedlar byten och försäljning. Blocket, Tradera och Facebook är några exempel. Du kan också kontakta en välgörenhetsorganisation på din ort, som kanske kan komma och hämta dina saker.