Varför är mina element kalla?

När utetemperaturen varierar mycket kan det ibland förekomma en viss fördröjning i värmesystemet. Elementet kan också vara kallt om temperaturen i lägenheten är över 20 grader.

Mät gärna temperaturen i mitten av rummet. Är temperaturen lägre än 20 grader flera dagar i sträck kan något vara fel på din värme och du bör göra en felanmälan.