Jag har lagt intresse på en lägenhet vad händer sedan?

  • När publiceringstiden har gått ut skickas ett erbjudande via mail i första hand till dem 5 personer som har högst poäng. I mailet finns information om lägenheten och vem man ska kontakta för visning samt information om datum för att svara på erbjudandet.