Vilket ansvar har man i tvättstugan?

 

Efter avslutad tvätt är vi alla tacksamma att du

  • Rengör tvättmedelsfacken och låt dem stå öppna.
  • Torka av maskinerna.
  • Torka av runt luckan (gummipackningen) till tvättmaskinerna.
  • Töm tumlarens luddfack.
  • Torkskåpet ska torkas rent på golvet.
  • Sopa och torka av golvytan.
  • Pressa ihop tomma förpackningar så att de inte tar så stor plats i sopsäckarna
  • Tvättmaskinen ska vara tömd på tvätt senast vid tvättidens utgång.

Tack för att du hjälper till!