Vilket ansvar har man i tvättstugan?

Efter avslutad tvätt är vi alla tacksamma om du

  • Rengör tvättmedelsfacken och låter dem stå öppna.
  • Torkar av maskinerna.
  • Torkar av runt luckan (gummipackningen) till tvättmaskinerna.
  • Tömmer tumlarens luddfack.
  • Torkar rent golvet i Torkskåpet.
  • Sopar och torkar av golvytan.
  • Pressar ihop tomma förpackningar så att de inte tar så stor plats i sopsäckarna.
  • Tömmer tvättmaskinen på tvätt senast vid tvättidens utgång.

Tack för att du hjälper till!