Strängnäs Bostads AB har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ.

Det är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Hittills har 98 bostadsföretag med 371 356 lägenheter över hela landet har anslutit sig.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/

Dela till sociala medier: