Hur görs urvalet bland sökande?

När urvalet görs går vi efter köpoäng. Vi gör också en prövning av varje sökande utefter våra uthyrningsregler.

Du kan läsa våra uthyrningsregler på Mina sidor.