Jag vill hyra ut i andra hand, hur gör jag?

Du lämnar in en ansökan till oss. På Mina sidor hittar du ansökan på sidan Blanketter.

Vi beviljar en period om max 6 månader per ansökan och ingen uthyrning i andra hand är godkänd utan vårt medgivande.

Fullmakt
När ansökan är godkänd behöver du även fylla i en fullmakt som beviljar att andrahandshyresgästen får göra t.ex. felanmälningar. Även denna blankett hämtas på Mina sidor.