Vad får jag använda mitt garage till?

Du får göra mycket i ditt garage, men det är vissa saker som du bör tänka på.

  • Du får inte utföra arbeten som innebär en brandrisk eller som riskerar att skada fastigheten eller annans egendom.
  • Tänk på att inte utföra reparations- eller underhållsarbeten i ditt garage som är störande eller medför intrång på annans garageplats. Du får inte svetsa, slipa eller göra liknande arbeten i garaget.
  • Du får inte utföra egna elinstallationer; installationerna ska vara utförda av yrkesman för att undvika brandrisk i garagen.
  • Du får inte tvätta fordon i eller utanför garaget.
  • Garaget får inte användas som förråd, utan är till för förvaring av bil, moped eller motorcykel.
  • Tänk på att se till att garageporten är låst när du lämnar garaget, annars finns det risk att obehöriga tar sig in i hela längan.
  • Förvara inte gasolflaskor i garaget.