Vad får jag använda mitt garage till?

 

Enligt hyresavtalet får man ej i garaget utföra reparations- och/eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans garageplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller sådana arbeten som medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom.

Detta innebär att svetsning, slipning eller liknande arbeten ej får förekomma i garagen.

Likadant gäller för elinstallationer; installationerna skall vara utförda av yrkesman för att undvika brandrisk i garagen.

Det får ej heller förekomma tvätt av fordon i eller utanför garagen. All sådan verksamhet måste ske i tvättinrättningar eller vid bensinstationer.

Garagen får ej heller användas som förråd.

Det gäller också att Du som hyresgäst ser till att garageporten är låst när du lämnar garaget-annars uppstår risk för att obehöriga tar sig in i hela längan.

Dessa utrymmen hyrs för förvaring av bil, moped eller motorcykel och används inte garaget till det ändamålet har Din hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet.

Gasolflaskor får ej heller förvaras i dessa utrymmen.

Vi kommer att besikta de garage där vi misstänker att man inte följer hyresavtalet

För allas trevnad och säkerhet.