Författare: SBAB

Nu erbjuder vi alla bostadshyresgäster e-fakturor dvs man kan få sin hyresavi som e-faktura (men...