Spolhall på Vältstigen

Strängnäs kommuns gata/park-enhet kommer att få en ny spolhall på Vältstigen 1. Spolhallen är en efterlängtad investering som kommer att göra arbetet enklare och säkrare för personalen.

Idag spolas maskinerna som används för att sköta stadens utomhusmiljöer av under bar himmel. Detta är både tidsödande och obekvämt. Under den kalla årstiden är det dessutom svårt att få rent maskinerna på grund av det begränsade vattentrycket.

Fakta

Plats: Strängnäs, Vältstigen

Omfattning: Spolhall

Projekttid: 2024-2025

Dela