Kontrollera att din brandvarnare fungerar

minst 1 gång i kvartalet samt om du varit hemifrån en tid!
Det gör du genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
Fungerar den inte gör du genast en felanmälan till oss!

Dela till sociala medier: