Information om skyddsrum och krisberedskap

Det som händer i omvärlden väcker oro hos många och vi får in del frågor om skyddsrum och krisberedskap. Vi förstår att många är oroliga just nu och har därför samlat information om skyddsrum och krisberedskap.

Vi på Strängnäs Bostads AB följer händelseutvecklingen noga och är också med i kommunens arbetsgrupp som samordnar och koordinerar olika insatser inom kommunens verksamheter.

Du kan också hitta samlad information om krisberedskap på Strängnäs kommuns webbplats: Information om krisberedskap (strangnas.se).

Frågor om skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. På MSB.se finns mer information om skyddsrum och en karta som visar vart du hittar ditt närmsta skyddsrum.

Vilket skyddsrum finns till för mig som hyresgäst?

Det finns skyddsrum i en del av våra fastigheter och dessa är till för alla, oavsett om du är hyresgäst hos oss eller inte. Du tillhör inte något specifikt skyddsrum utan har rätt att använda dig av vilket skyddsrum du vill – i mån av plats.

Det är inte säkert att ditt närmaste skyddsrum finns i just din fastighet eller i någon av våra fastigheter. Alla fastigheter med skyddsrum är uppmärkta med en tydlig skylt.

För att ta reda på vart ditt närmsta skyddsrum ligger kan du besöka MSB:s skyddsrumskarta.

Skylten för skyddsrum sitter på alla fastigheter som har ett skyddsrum.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB har det övergripande ansvaret över alla skyddsrum. Som fastighetsägare ansvarar SBAB och SFAB för att öppna och ställa i ordning de skyddsrum som finns i våra fastigheter.

Regeringen bestämmer om skyddsrummen ska aktiveras. Det görs genom ett så kallat beredskapslarm. När det larmet har utfärdats har fastighetsägare 48 timmar på sig att ställa i ordning skyddsrummen.

Vid eventuell fara under höjd beredskap ska du alltid ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Ditt närmsta skyddsrum hittar du på MSB:s skyddsrumskarta.

Information om krisberedskap

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kommunen samlat information om hur kommunen påverkas, krisberedskap, skyddsrum, hur du kan hantera oro och hur du kan hjälpa till.

Läs mer på sidan strangnas.se/krisberedskap.

På webbplatsen Krisinformation.se hittar du samlad krisinformation från Sveriges myndigheter.

Många barn och ungdomar kan känna oro

Kommunen har sammanställt information om hur man pratar med barn och unga. Läs mer på sidan strangnas.se/pratamedbarnochunga.

På kommunens webbplats finns det även en sida som vänder sig direkt till ungdomar. Läs mer på sidan strangnas.se/ung.

Mer information

Just nu är det extra viktigt att vara källkritisk. Vi hänvisar alltid till information som kommer från säkra och trovärdiga källor såsom exempelvis myndigheter eller vår kommun.

Snabblänkar:

Dela till sociala medier: