Vi följer upp vinterns radonmätningar

Under vintern mätte vi radonhalten i ett urval av våra bostäder och resultatet har nu kommit in. Finns det förhöjda halter av radon i huset du bor i kommer vi att kontakta dig för mer information.

Strängnäs Bostads AB mäter regelbundet radonhalten i våra fastigheter för att se till att våra hyresgäster har en bra inomhusmiljö. Nu har vi samlat in mätdosorna som vi placerade ut under vintern 2023-2024 och kommer att följa upp resultatet noga.

Vid förhöjda radonhalter

Om radonvärdet i din bostad är högre än riktvärdet på 200 Bq/m³ kommer vi att göra en besiktning där vi undersöker orsaken och vilka åtgärder som är lämpliga.

Vi samarbetar med Radonkonsulten AB som kommer att genomföra undersökningen och ge förslag på hur vi kan sänka radonhalten.

Om du har förhöjda halter av radon i din bostad behöver vi tillträde till din bostad. Du kommer därför att bli kontaktad av Radonkonsulten AB via brev, mejl och/eller telefon. Det är viktigt att du kan vara hemma eller sätter din nyckel i nyckeltub/serviceläge under den aviserade tiden.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns i naturen. Vanligtvis kan den komma från marken som en byggnad står på eller byggnadsmaterialet. Det är viktigt att fastighetsägare håller koll på radonhalterna så att gränsvärdena inte överskrids. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Det är vanligast att mäta radonhalten under vintermånaderna.

Mer information

Du kan hitta mer information om radon på Boverkets webbplats eller Strålskyddsmyndighetens webbplats.

Dela till sociala medier: