Det är ovanligt mycket sand som ska bort

eftersom vintern varit besvärlig vädermässigt. Sandsopningen pågår längre än vanligt under våren och dammar ovanligt mycket. Så hoppas ni har överseende.(Texten refererad från Strängnäs Tidning 2019-03-26).

Dela till sociala medier: