Angående rökning

Om du röker i din lägenhet tänk då på att det kan störa dina grannar då röklukt kan sprida sig genom exempelvis ventilationen. Det är inte tillåtet att röka i bostadsområdets allmänna utrymmen såsom exempelvis tvättstuga, entré eller trapphus.
Om du är rökare och röker på din balkong se då till att du har ett kärl avsett för fimpar på din balkong. Tänk på att under din balkong har din granne sin uteplats.
Det finns också en brandrisk då fimpar kastas ut från balkongen.
Bor man i ett flerfamiljshus har man en skyldighet att ta hänsyn till sina grannar. Hänsyn och respekt för varandra är en grund för god trivsel. Bara tillsammans kan vi skapa en trygg och trivsam boendemiljö för alla.
Tack för att Du följer dessa enkla regler och bidrar till ett trivsamt bostadsområde. 💐

Dela till sociala medier: