2023 års hyror är klara

Efter förhandling har Strängnäs Bostads AB och Hyresgästföreningen nu kommit överens om 2023 års hyror. De nya hyrorna gäller från och med 1 mars 2023 och du behöver därför inte betala retroaktivt för årets första månader.

Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 4,5 % för hela bostadsbeståndet inklusive tillval. Undantag gäller för lägenheter på Vesslan 8 och Smörsoppen 2, som har presumtionshyra och får en höjning på 2,25 %.

Överenskommelsen innebär att:

  • Hyresgäster som bor hos Strängnäs Bostads AB får en hyreshöjning med 4,5 % för lägenheter och tillval från och med 1 mars 2023.
  • Undantagna från denna generella överenskommelse är de nyproducerade lägenheterna och tillvalen i Vesslan 8 och Smörsoppen 2 som får 2,25 % i höjning från och med 1 mars 2023.
  • Lokaler med förhandlingsklausul och parkeringsplatser får en hyreshöjning med 4,5 % från och med 1 mars 2023.

Varför höjs min hyra?

Varje år förhandlas hyrorna mellan SBAB och Hyresgästföreningen. Vi är medvetna om och har full förståelse för att många just nu har ökade kostnader på grund av läget i omvärlden. Hela samhället har drabbats, och det inkluderar även oss efter de allt ökade kostnaderna inom fastighetsbranschen.

Som allmännyttigt bostadsbolag ska hyrorna, som är vår enda intäkt, räcka till mycket och nivån på hyreshöjningen är nödvändig för att vi ska kunna ge god service, säkerställa driften av våra fastigheter, genomföra underhåll och samtidigt driva bostadsutvecklingen framåt.

Vart kan jag se min nya hyra?

Du kommer att se din nya hyra för 2023 på hyresavin för mars. Du kan se din hyresavi genom att logga in på Mina sidor.

Dela till sociala medier: