Gruppboende Husby Tegelbruk

SFAB bygger ett gruppboende i Stallarholmen på uppdrag av Strängnäs kommun. Som alternativ till Strängnäs tätort kommer det nya gruppboendet att ligga i en lugnare miljö med närhet till skog och natur.

Boendet kommer att bestå av fem lägenheter och tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.

Byggstart under våren 2023 och färdigställande under våren 2024.

Fakta

Plats: Stallarholmen

Omfattning: 5 lägenheter samt utrymme för personal och gemensamhetsyta

Projekttid: 2023-2024

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver

Dela