Hjälp oss bli bättre – svara på årets hyresgästenkät!

Snart får du hem den årliga hyresgästenkäten, där du får möjligheten att tycka till om ditt boende och om oss som hyresvärd. När du svarar på enkäten hjälper du oss att bli bättre samtidigt som du får vara med och påverka vad som händer i ditt bostadsområde under det närmsta året.

Vi samarbetar med företaget AktivBo som hjälper bostadsbolag i hela Sverige att mäta sin kundnöjdhet. Undersökningen består av en enkät där du som bor hos oss har möjlighet att tycka till om vår service, din lägenhet, utomhusmiljön och gemensamma utrymmen i området där du bor.

– Undersökningen är ett sätt för oss att få reda på vad du som hyresgäst hos oss tycker och tänker. Vi får reda på hur pass nöjda ni är med ert boende och vår service och utifrån era svar bestämmer vi sedan vilka åtgärder vi kommer att satsa extra på, säger Rosita Hellberg, bostads- och kundservicechef på SBAB.

Hyresgästenkäten skickas ut till alla våra hyresgäster via brev, men du kan också få påminnelser via sms eller e-post.

Tack för att du svarar på enkäten senast den 13 juni 2022.

Du kan svara på enkäten via post eller digitalt och ditt svar är anonymt. Information om hur du svarar på enkäten finns i det brev du får hem.

Din åsikt är viktig.

När enkäten är stängd går vi igenom kundnöjdheten inom områden så som service, skötsel av utemiljö och hyresgästinformation. Vi följer noggrant upp vad alla våra hyresgäster svarat och lägger upp handlingsplaner som innehåller konkreta aktiviteter och förbättringar utifrån era önskemål. Dina svar påverkar därför vårt utvecklingsarbete och fokusområden de kommande åren.

– Alla våra hyresgästers åsikter är såklart jätteviktiga för oss. Så ta chansen och svara på enkäten, avslutar Rosita.

Tack för att du hjälper oss bli en bättre värd!

Dela till sociala medier: