Besked om ny hyra för 2023 dröjer

På grund av förseningar i årets hyresförhandlingar kommer hyran inte att förändras till 1 januari 2023. Vi räknar med att hyresöverenskommelsen blir klar i januari och att en ny hyra gäller från och med 1 februari 2023.

Varje år förhandlar vi hyreshöjningar tillsammans med Hyresgästföreningen. Inför årets förhandlingar har en trepartsöverenskommelse mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige slutits och de har tillsammans enats om grunderna för hyresförhandlingarna.

Uppfattningarna om hur den nya förhandlingsmodellen ska användas är mycket olika hos de tre parterna samt lokalt och centralt. Detta gör att vi inte kommer framåt i årets lokala hyresförhandling, trots att vi har en bra dialog och goda relationer.

På grund av den nya trepartsöverenskommelsen är det i år många bostadsbolag som inte kunnat nå en överenskommelse. Flera förhandlingar är därför inlämnade till Hyresmarknadskommittén (HMK) för att få en tolkning av hur den nya modellen ska användas. Något resultat från HMK kommer inte att komma förrän under början av nästa år vilket innebär att vi, tillsammans med många av landets allmännyttiga bostadsbolag, nu avvaktar tills resultatet av detta arbete är klart.

Om resultatet från HMK försenas finns en möjlighet för oss att avtala en hyreshöjning för 2023 genom en traditionell hyresförhandling. Om vi hamnar i detta läge kommer vi att höja hyrorna den 1 februari utifrån den traditionella förhandlingen, för att sedan använda den nya modellen inför 2024 års hyresförhandling.

Du kommer att få mer information om hyreshöjningen inför 2023 via vår webbplats så snart vi har nått en ny hyresöverenskommelse.

Mer information

Du kan läsa mer om trepartsöverenskommelsen på Sveriges Allmännyttas webbplats.

Dela till sociala medier: