Åtgärder med anledning av covid-19

Våra fastighetstekniker ser till att de endast arbetar om de känner sig helt friska.

Samtidigt som de är noga med att hålla avstånd och tvättar händerna mellan sina besök.

 

I gengäld vill vi be om samma hänsyn tillbaka och att du som hyresgäst meddelar oss om du känner

dig det minsta sjuk, även med lindriga symtom, i samband med felanmälan.

Kontakta SBAB:s felanmälan på telefonnummer 0152-290 90 för att boka om ditt besök.

 

För närvarande har vi endast möjlighet att åtgärda de fel som kan få allvarliga konsekvenser för människor eller egendom om de inte åtgärdas. Detta med respekt för både dig som hyresgäst och våra fastighetstekniker.

Dela till sociala medier: