Försenad hyresavisering

Månadens hyresavisering är tyvärr försenad på grund av pågående hyresförhandlingar. Vi räknar med att skicka ut hyresavierna mellan den 19 och 20 januari 2023.

Vi har i en tidigare nyhet på vår webbplats informerat om förseningar i årets hyresförhandlingar. Om vi inte når en överenskommelse i tid till månadens hyresavisering kommer beskedet om ny hyra att dröja ytterligare.

Du kommer att få mer information via vår webbplats så snart vi har nått en ny hyresöverenskommelse.

Med vänliga hälsningar,
Strängnäs Bostads AB

Dela till sociala medier: