Vi följer upp vinterns radonmätningar

Under vintern mätte vi radonhalten i ett urval av våra bostäder och resultatet har nu kommit in. Finns det förhöjda halter av radon i din bostad kommer vi att kontakta dig för mer information.

Strängnäs Bostads AB mäter regelbundet radonhalten i våra fastigheter. Nu har vi samlat in mätdosorna som vi placerade ut under vintern 2022–2023 och kommer att följa upp resultatet noga.

Om du har förhöjda halter av radon i din bostad kommer du att bli kontaktad av oss.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns i naturen. Vanligtvis kan den komma från marken som en byggnad står på eller byggnadsmaterialet. Det är viktigt att fastighetsägare håller koll på radonhalterna så att gränsvärdena inte överskrids. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Det är vanligast att mäta radonhalten under vintermånaderna.

Mer information

Du kan hitta mer information om radon på Boverkets webbplats eller Strålskyddsmyndighetens webbplats.

Dela till sociala medier: