Skärpt eldningsförbud i Strängnäs kommun

Från och med måndag 12 juni är det skärpt eldningsförbud i Strängnäs kommun på grund av det torra vädret.

Vad innebär skärpt eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Vid skärpt eldningsförbud är det också förbjudet att grilla eller laga mat vid iordningsställda fasta grillplatser.

Det är inte tillåtet att:

  • Elda eller grilla i skog och mark. Det är också förbjudet att grilla eller laga mat vid iordningsställda fasta grillplatser.
  • Använda engångsgrill.
  • Använda pyroteknik eller förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen med öppen låga. Det är alltså förbjudet att använda gasolbrännare för att rensa ogräs.

Det är tillåtet att:

  • Grilla på egen tomt och på våra gårdar, under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning.
  • Använda stormkök som drivs av gas eller vätska om det är placerat på obrännbart underlag och faran för antändning och brandspridning är låg.

Var försiktig när du grillar

Du måste vara mycket försiktig om du grillar. Se till att eld, glöd eller gnistor inte kan spridas till växtlighet eller byggnader. Ha en grill som står stadigt på höga ben och ställ den på brandfast underlag, som grus eller asfalt. Lämna aldrig grillen oövervakad. Tänk på att ha vatten eller annan släckutrustning nära till hands och släck alltid grillglöden när du är klar.

Tänk på att det är förbjudet att använda engångsgrillar på grund av brandrisken.

Mer information om eldningsförbud

Det är räddningstjänsten i Strängnäs kommun tillsammans med kringliggande kommuner som fattat beslutet om skärpt eldningsförbud.

Läs mer om beslutet på Strängnäs kommuns webbplats: Skärpt eldningsförbud i Strängnäs kommun – Strängnäs kommun (strangnas.se).

På krisinformation.se finns en karta som visar alla aktuella eldningsförbud i Sverige. Du hittar kartan på sidan Eldningsförbud – (Krisinformation.se).

Dela till sociala medier: