SBAB och SFAB inför visselblåsarfunktion

Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Fastighets AB har infört en funktion för visselblåsare. I visselblåsarfunktionen kan man anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden i bolagen.

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållande och rapporterar informationen vidare.

Missförhållande kan vara exempelvis mutor, jäv eller betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen. Den som visselblåser ska arbeta för SFAB/SBAB, det kan bland annat vara en anställd, arbetssökande, praktikant eller konsult.

På sidan Visselblåsarfunktion kan du läsa mer om funktionen.

Andra sätt att rapportera det som inte fungerar

Det är bara i vissa fall som visselblåsarfunktionen ska användas. Är det något i verksamheten som inte fungerar kan den som är anställd vanligen kontakta en chef i verksamheten eller sitt fackförbund.

Om du är hyresgäst hos oss och har ett fel som behöver åtgärdas i din bostad ska du inte använda visselblåsarfunktionen. Gör i stället en felanmälan, antingen via Mina sidor eller genom att ringa vår felanmälan/jour på 0152-290 90.

Har du frågor eller synpunkter på vår organisation kan du kontakta vår kundservice. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Dela till sociala medier: