SBAB handlar upp ny kommunikationsoperatör för internet och TV

Under våren 2024 har Strängnäs Bostads AB (SBAB) påbörjat en upphandling för att välja en ny kommunikationsoperatör. Detta innebär att det eventuellt kommer att ske förändringar i leverantören av TV- och internet-tjänster för dig som är hyresgäst hos oss.

För närvarande har SBAB avtal med Fibra och Telenor, vilka erbjuder olika tjänster inom TV och internet.

Under upphandlingsperioden kommer dessa tjänster att fungera som vanligt, men det kan bli svårt att dra nytta av kampanjer eller teckna egna långvariga avtal.

Vilken leverantör kommer vi att byta till?

Vi vet ännu inte vilken leverantör det blir då upphandlingen fortfarande pågår.

Det företag som vinner upphandlingen kommer att bli vår nya kommunikationsoperatör och vi skickar då ut information om hur bytet kommer att gå till och vilka leverantörer av TV och internet-tjänster som kommer att finnas.

Varför byter vi leverantör?

SBAB följer lagen om upphandling av tjänstekoncessioner (LUK). Det innebär att vi med jämna mellanrum behöver genomföra upphandlingar där flera leverantörer får lämna anbud på en tjänst. Det företag som bäst lever upp till kraven i upphandlingen blir vår nya leverantör.

För att kunna erbjuda en helhetslösning till våra boende strävar vi efter att ha en kommunikationsoperatör som kan erbjuda både tv och internet-tjänster.

Mer information när upphandlingen är klar

Du kommer att få mer information så snart upphandlingen av kommunikationsoperatör är klar.

Dela till sociala medier: