Oordning i miljörummen – ett stort problem

Under våra ronderingar upptäcker vi allt oftare att miljörummen inte tas om hand som dem ska. Det slarvas med sopsorteringen och sopor hamnar i fel kärl, läggs på marken och ovanpå sopkärlen.

Du och dina grannar har ett gemensamt ansvar att hålla ordning och reda i miljörummet. Det som går att sortera ska sorteras och slängas i rätt sopkärl.

Släng inte sopor i fulla sopkärl. Locket ska gå att stänga.

På bilden ser du ett exempel på hur det inte ska se ut i miljörummet.

Är ett sopkärl fullt? Lägg inte dina sopor på golvet.

Du kan istället:

  • Vänta tills vi hunnit tömma sopkärlet.
  • Slänga soporna i en återvinningsstation i närheten av dig.
  • Samåk med en granne till återvinningscentralerna Läggesta eller Kvitten.
  • Meddela oss att det är fullt så vi kan tömma sopkärlen.

Detta får du slänga i miljörummet

I miljörummet får du slänga hushållssopor, tidningar och förpackningar av plast, glas, metall och papp.

Du får inte slänga grovsopor i miljörummet

Med grovsopor menas sådana sopor som inte passar i något av våra sorteringskärl, till exempel stora mängder kartong, möbler, delar av möbler, barnvagnar, grillar, leksaker, krukor och porslin.

Grovsopor får inte lämnas i miljörummet. Du måste själv se till att grovsoporna körs till en av återvinningscentralerna Läggesta eller Kvitten.

Detta gäller för wellpapp och kartong

Wellpapp får endast slängas i de soprum som har kärl utmärkta med wellpapp, finns det inga kärl för Wellpapp räknas det som Grovavfall och ska slängas på närmsta återvinningscentral. Detsamma gäller för kartong/wellpapp som inte får plats i kärlet.

Om det inte blir bättre?

Om det fortsätter att slarvas i våra soprum kommer kostnaderna för sopsorteringen att öka och då kan vi bli tvungna att höja avgifterna i området. Det vill vi såklart undvika – men då måste vi hjälpas åt!

Vi vet att många redan är duktiga på att sortera sina sopor, men vill med denna information tydliggöra hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar.

Tack för att du håller ordning och reda i miljörummet!

Med vänlig hälsning
Strängnäs Bostads AB

Dela till sociala medier: