Omlagda tak

En besiktigning av de omlagda taken genomfördes 2020-12-11 på Stockenströms väg 1, 3 o 5.
Nedmontering av byggnadsställningar pågår på Stockenströms väg 3 för att sedan fortsätta på Stockenströms väg 5.
Allt byggmaterial beräknas vara borta senast den 18:e dec.

Dela till sociala medier: