Nu mäter vi radonhalter

Radon varken luktar, syns eller känns, men kan vara skadligt vid för höga halter. Därför mäter vi regelbundet radonhalten i våra fastigheter. Den bästa tiden att mäta radon är under vintern.

Om vi behöver mäta radonhalten i din bostad kontaktar vi dig och placerar ut små mätdosor som under cirka två månader mäter radonhalten. Vi anlitar Radonkonsult AB för att utföra mätningen.

Hur mäter vi radonhalterna?

Vi mäter radonhalten med mätdosor som placeras i vardagsrum och sovrum. Mätningen pågår sedan under drygt två månader. Du får inte röra dosorna eller din ventilation under mätningen.

Om radonhalten är högre än de gräns- och riktvärden som finns blir du kontaktad av oss med information om vilka åtgärder som kommer att göras för att sänka värdet till godkända nivåer.

Varför mäter vi radonhalten?

Radon är en gas som finns naturligt. Vanligtvis kan den komma från marken som en byggnad står på eller byggnadsmaterial. Det är viktigt att man som fastighetsägare håller koll på halterna så att gränsvärdena inte överskrids. Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Enligt Boverket är radon ingen stor riskkälla, men utsätts man för höga värden radon under en lång tid så ökar risken för lungcancer. Vi mäter därför radonhalterna för att säkerställa att inga onödigt höga radonhalter leder till en sämre inomhusmiljö för dig som hyresgäst.

Bästa tiden för radonmätning

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ska radonhalten mätas under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april.

Mer information

Du kan hitta mer information om radon på Boverkets webbplats eller Strålskyddsmyndighetens webbplats.

Dela till sociala medier: