Mina sidor fungerar igen

Nu kan du återigen komma åt Mina sidor för att bland annat göra felanmälningar, registrera dig i vår bostadskö och anmäla intresse på bostäder. 

Under helgen den 22-25 april gjordes en planerad systemuppdatering för att vi skulle kunna uppgradera Mina sidor och öppna upp för fler funktioner i framtiden. De nya funktionerna kommer vi att presentera löpande här på vår webbplats.

Rapportera in eventuella problem med Mina sidor  

Efter systemuppdateringen kan det vara vissa störningar på Mina sidor. Rapportera gärna in om du upplever några problem med sidan efter den 25 april. 

Skicka då ett mejl som beskriver problemet till kenth.ahlman@strangnasbostadsab.se.  

Vänligen,   
Strängnäs Bostads AB 

Dela till sociala medier: