Vi inför klimatledighet – en extra semesterdag vid klimatsmart resande

Från och med 1 januari 2023 inför SFAB och SBAB möjligheten att ta ut en extra semesterdag vid klimatsmart resande under semestern. Klimatledigheten gäller för alla medarbetare och ska bidra till mer klimatvänliga semestrar genom att kompensera för den tidsförlust som normalt sker när man väljer tåget i stället för flyget under sin semester.

Klimatledigheten innebär att medarbetare på SFAB/SBAB erbjuds en extra semesterdag om medarbetaren kan visa att hen valt tåget i stället för flyget, på resa om minst 75 mil, under sin ledighet.

Förslaget att införa en klimatledighet kom från SFAB/SBABs miljö- och hållbarhetsstrateg Elin Rengman som såg stora fördelar med att erbjuda sina kollegor en extra dags ledighet i utbyte mot att fler väljer hållbart resande. Förhoppningen är att det ska bidra till en mer klimatpositiv inställning på bolagen och att fler ska se fördelarna med att resa hållbart, även under semestern.

Som kommunala bolag följer vi Strängnäs kommuns framtagna klimat- och energiplan (Strangnas.se). Där är ett av målen: ”Klimatvänliga möten och semestrar.  Vi kan stötta utvecklingen genom att vara en föregångare och en kunskapshöjare och visa på bra alternativ till flyget.”.

– När vi skulle implementera klimat- och energiplanen började vi fundera på vad vi inom SFAB/SBAB kunde göra som arbetsgivare och föregångare. Ett vanligt argument mot att ta tåget i stället för flyget är att det tar längre tid att ta sig till semestermålet. Med erbjudandet om en extra semesterdag hoppas vi kunna kompensera den tidsförlusten, säger Elin Rengman, upphandlare och miljö- och hållbarhetsstrateg på SFAB/SBAB.

– Vi hoppas att många vill nappa på erbjudandet, den stora vinsten är såklart den överhoppade flygturen, avslutar Elin.

Erbjudandet om klimatledighet börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Dela till sociala medier: