Huskurage – för trygghet och säkerhet i våra bostadsområden

I dessa tider när många vistas hemma mer än vanligt är det viktigare än någonsin att vara uppmärksam på om någon far illa.

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:

  1. Knacka på hos grannen
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta och hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Tack på förhand för att du hjälper till att skapa trygghet och säkerhet i ditt bostadsområde!

Här finns vår affisch för Huskurage att ladda ner.

Dela till sociala medier: